Progressiegerichte intervisie: doelgericht, snel en ondersteunend

Progressiegerichte intervisie kan je helpen om met je team in een minuut of 20 een casus te bespreken en goede ideeën op te doen. De aanpak kent een aantal spelregels en stappen die ik onderaan dit artikel beschrijf. De aanpak werkt het beste als de spelregels en de stappen strikt worden toegepast en als er een behoorlijke vaart in het proces wordt aangebracht. Na afloop van de bespreking van de casus wordt er niet doorgepraat over de casus.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Extra stap: waardering

De methode lijkt op bekende intervisietechnieken maar wijkt in een paar details af. Een belangrijk voorbeeld daarvan is dat er, nadat de casus is gepresenteerd (stap 1) en hier enkele feitelijke vragen over zijn gesteld (stap 2) er een stap is waarin de deelnemers benoemen wat hen aansprak in wat de casusinbrenger naar voren bracht. Wat er in deze stap gebeurt, is vaak krachtig en verrassend. In stap 4 worden tips gegeven. Deze ronde is vaak extra krachtig als de teamleden al bekend zijn met progressiegericht werken en dus progressiegerichte tips kunnen geven.

Doelgericht en snel

Deze week heb ik een team in een grote onderwijsinstelling de gelegenheid gegeven de methode uit te proberen. Na afloop reageerden de teamleden enthousiast. Met name de doelgerichtheid en de snelheid van de aanpak vonden ze goed werken. De casusinbrengster was verder positief verrast over de complimenten die ze kreeg tijdens stap 3 en over de vele en gevarieerde tips die ze ontving in stap 4.

Spelregels:

 • Er is een voorzitter die de deelnemers om de beurt het woord geeft
 • Bij de stappen 2 tot en met 4 worden meerdere rondjes gemaakt
 • Als je als deelnemer het woord krijgt, lever je input dat zo compact mogelijk
 • Er vindt geen discussie plaats
 • Als je deelnemer even bedenktijd nodig hebt, zeg dan: “Ik pas”
 • De voorzitter maakt zoveel rondjes als nodig is om iedereen alles te laten vragen of zeggen wat hij of zij nodig vindt.

Werkwijze:

Na afloop:

 • Voorzitter vraagt aan de case-inbrenger: “Vond je het nuttig?”
 • Voorzitter vraagt vervolgens aan de groep: “Vonden jullie het nuttig?”
 • Na beantwoording van deze vragen wordt de oefening afgerond.

 

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (13)
 • Bruikbaar (13)