Heidag met studieadviseurs

Onlangs deed ik met een klein groepje cursisten een oefencase waarbij zij eerst een intakegesprek voerden waarbij ik in de rol van opdrachtgever zat. Vervolgens bedachten zij samen een aanpak voor een heidag voor mijn (fictieve) organisatie die helemaal progressiegericht was. Wat mij opviel bij dit groepje was hoe duidelijk gestructureerd en goed de aanpak was die ze in vrij korte tijd hadden weten te bedenken. In de nabespreking bleek dat één van hen, Mirjam Nederveen (zie foto), zelf al ervaring had opgedaan met het voorbereiden en uitvoeren van een progressiegerichte heidag. Ze had deze grondig voorbereid en hij was succesvol verlopen. Ik werd nieuwsgierig en we praatten hier even over verder en na afloop hadden we e-mailcontact waarin ze meer details gaf over wat ze had gedaan en wat er goed had gewerkt.

Doel van de heidag

Mirjam werkt als studieadviseur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het idee om de heidag te doen kwam van de werkgroep professionalisering studieadvies, bestaande uit vier studieadviseurs waar zij er één van was. Het doel van de heidag was om op een aantal manieren de professionaliteit van de studieadviseur en het team studieadviseurs te bespreken, om de leidinggevende van het team en de werkgroep ideeën te geven voor vervolgacties. Mirjam heeft de heidag voorbereid en uitgevoerd.

Goede voorbereiding

Bij de voorbereiding gebruikte Mirjam onze trainingsontwerptabel. Hierin noteer je wat de verschillende onderdelen zijn, hoe die worden aangepakt, wat ze dienen op te leveren en hoe ieder onderdeel wordt nabesproken. Je kunt haar tabel hier zien. Mirjam had de dag goed voorbereid en doordacht, niet alleen op macroniveau maar ook op microniveau, zelfs met uitgeschreven instructies per onderdeel. Het werken met zo’n heldere structuur werkt ondersteunend voor de motivatie van de deelnemers. Ze weten dan goed wat er verwacht wordt en waarom dat belangrijk is. Binnen de structuur die Mirjam ontworpen had hadden ze veel gelegenheid om hun eigen ideeën naar voren te brengen en met elkaar uit te wisselen. (Lees meer over het combineren van structuur en autonomie).

Progressiegerichte principes

Enkele andere dingen die me opvielen waren dat er gewerkt werd in wisselende subgroepjes, wat voor deelnemers fijn en afwisselend is. Het ondersteunt de verbondenheid tussen deelnemers en biedt meer ruimte (dan in de plenaire groep) om je ideeën naar voren te brengen. Ook werd consequent het platformprincipe toegepast (dit is het kijken naar wat er al goed gaat en bereikt is). Een volgend sterk punt is dat Mirjam als procesbegeleider tijdens de dag consequent activeerde en evalueerde via nuttigheidsvragen. Interessant was ook dat Mirjam in één van de oefeningen faciliteerde om met elkaar te praten (aan de hand van waardekaartjes) over wat de deelnemers waardevol vonden in hun werk. Een goed idee. Meer zicht krijgen op wat waardevol is in je werk kan je autonome motivatie verder ondersteunen wat uiteenlopende voordelen heeft (zie hier).

Cirkeltechniek

Ook zette Mirjam één van de meest populaire progressiegerichte technieken tijdens de dag: de cirkeltechniek. Mirjam vertelde achteraf dat het haar was opgevallen hoe belangrijk een goede vraagstelling is als je deze techniek gebruikt. “Als werkgroep wilden we weten of het idee portefeuilles nog goed werkte, en niet hoe goed elke individuele portefeuille goed werd uitgevoerd. Om het gesprek te leiden naar het idee portefeuilles moest ik tijdens het gesprek de vraag een keer herformuleren.” De cirkeltechniek werkte goed om verschillende redenen:

  • Hij maakte zichtbaar dat het team tevreden wat met hoe de werkgroepen werken en dat ze daar niets aan wilden veranderen
  • Hij maakte ook zichtbaar dat ze over enkele onderdelen ontevreden waren en daar verandering in wilden. De buitencirkel gaf al een paar ideeën die wel zouden kunnen werken

Nut van de dag

De deelnemers ervoeren de heidag als nuttig. De deelnemers zeiden dat er veel ruimte was om aspecten van en vragen omtrent het studieadviseurschap met elkaar te bespreken. Verder leverde de dag concrete resultaten op door bepaalde activiteiten die niet nuttig werden gevonden te schrappen en te zoeken naar een andere aanpak die wel werkte. Ten slotte was de dag voor hen ook activerend door het mogelijk te maken om na afloop verder te denken over wat ze waardevol vonden in hun werk. Er is een verslag gemaakt van de dag door de leidinggevende waarin concrete vervolgstappen zijn geformuleerd die binnen de werkgroep aangepakt gaan worden.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)