Gemotiveerd Blijven tijdens de Pandemie: De Rol van Groeimindset en Autonomie-ondersteuning bij Thuisonderwijs

De uitdagingen van schoolsluitingen door COVID waren aanzienlijk voor veel jongeren. Recent onderzoek wijst op twee factoren die jongeren kunnen ondersteunen om gemotiveerd te blijven met schoolwerk tijdens dergelijke periodes.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Groeimindset en Autonome Motivatie: Fundamenten van Progressiegericht Werken

De zelfdeterminatietheorie en de mindsettheorie vormen belangrijke fundamenten binnen progressiegericht werken. De onderstaande afbeelding toont visueel hoe zowel een groeimindset als autonome motivatie een cruciale rol spelen bij het leveren van duurzame inspanning en het bereiken van betekenisvolle progressie.

 

Een belangrijk doel van progressiegericht werken is het overbruggen van de kloof tussen verschillende theorieën. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar groeimindset en autonome motivatie, zijn er niet veel studies die beide concepten tegelijkertijd onderzoeken. Ilona Benneker, Nikki Lee & Nienke van Atteveld (2023) hebben dit onlangs wel gedaan.

Onderzoek Benneker, Lee & Atteveld (2023)

Tijdens de schoolsluitingen als gevolg van de COVID-19-pandemie ontvingen jongeren minder ondersteuning van leeftijdsgenoten en leraren. Hierdoor werd er een groter beroep gedaan op autonome motivatie om hun schoolwerk te doen.

Tot nu toe is er weinig bekend over factoren die tegen dit soort negatieve effecten kunnen beschermen. Met behulp van de zelfdeterminatietheorie en de mindsettheorie  onderzochten Benneker et al. hoe mindset, gevoelens van schooluitputting en de drie psychologische basisbehoeften van de zelfdeterminatietheorie veranderingen in autonome motivatie zouden kunnen voorspellen wanneer rekening werd gehouden met pre-pandemische motivatieniveaus.

Resultaten

Uit de resultaten van een steekproef van Nederlandse jongeren (gemiddelde leeftijd = 14,63 jaar) en hun ouders (gemiddelde leeftijd = 48,65 jaar) bleek:

  • een groeimindset was positief geassocieerd met autonome motivatie tijdens de schoolsluitingen
  • gevoelens van schooluitputting waren negatief geassocieerd met autonome motivatie
  • door ouders gerapporteerde autonomieondersteuning was positief geassocieerd met autonome motivatie

Implicaties

Zowel persoonlijke als gezinsfactoren beïnvloeden dus jongeren reageren op thuisonderwijs. Zowel het stimuleren van een groeimindset als het bieden van autonomie-ondersteuning dragen bij aan goede motivatie tijdens situaties waarin thuisonderwijs noodzakelijk is.

Dit onderzoek suggereert dat een groeimindset autonome motivatie ondersteunt. Het lijkt daarom nuttig om in het bovengenoemde model een pijl tussen groeimindset en autonome motivatie toe te voegen.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)