Voeden van ARC-basisbehoeften tijdens de CoronacrisisOp dit moment is de wereld in de greep van het Corona-virus. Ook een groot deel van Nederland staat in een soort pauzestand. Velen zijn naarstig op zoek naar manieren om goed met deze zorgwekkende en uitdagende situatie om te gaan. Talloze professionals, bijvoorbeeld in de zorg, werken hard om de maatschappij zo goed mogelijk draaiend te houden. We zoeken naar manieren om in groepsverband contact met elkaar te houden, bijvoorbeeld via online vergadertools. Er komt enorm veel creativiteit en hulpvaardigheid vrij. Op sociale media zijn veel adviezen te lezen over hoe je je het beste staande kunt houden in deze moeilijke tijd. Graag wil ik ook een kleine suggestie doen.

Opleidingen Progressiegericht Werken

De ARC basisbehoeften

Drie psychologische basisbehoeften die we allemaal hebben zijn de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Deze drie worden soms aangeduid als de ARC behoeften (voor autonomie, relatedness, competence). De vervulling van deze basisbehoeften is nodig om goed te functioneren en ons goed te voelen. De behoeften betekenen het volgende:

 1. Autonomie: de ervaring van vrijwilligheid en bereidheid. Wanneer deze behoefte bevredigd wordt, ervaar je een gevoel van integriteit en sta je achter je gedrag, je gedachten en je gevoelens. Wanneer deze behoefte gefrustreerd wordt, ervaar je druk en conflict en heb je het gevoel dat je in een ongewenste richting wordt geduwd.
 2. Verbondenheid (Relatedness): de ervaring van warmte, verbinding en zorg. Wanneer deze behoefte bevredigd wordt, voel je je verbonden met en belangrijk voor anderen. Wanneer deze behoefte gefrustreerd wordt, ervaar je een gevoel van vervreemding, uitsluiting en eenzaamheid.
 3. Competentie: de ervaring van effectiviteit en bekwaamheid. Wanneer deze behoefte bevredigd wordt, voel je je in staat om je met een activiteit bezig te houden en zie je kansen om je vaardigheden en kennis toe te passen en ontwikkelen. Wanneer deze behoefte gefrustreerd wordt, ervaar je ineffectiviteit, een gevoel van mislukking en hulpeloosheid.

ARC tijdens de crisis

Deze behoeften zijn gedurende ons hele leven aanwezig en in verschillende situaties en contexten. Misschien zou je denken dat deze behoeften in extreme situaties minder van toepassing zijn omdat mensen dan wel andere dingen aan hun hoofd hebben. Maar dat is niet het geval. Ook in situaties van deprivatie en onveiligheid zijn ze essentieel (lees meer) en vermoedelijk nog belangrijker dan normaal al het geval is.

Voeden van basisbehoeften

Als we dit als uitgangspunt nemen, dan is het misschien goed om eens te bedenken hoe we onze eigen basisbehoeften en die van anderen juist nu kunnen blijven voeden. Hoe kunnen we ons autonoom blijven voelen terwijl we nu met zulke strikte beperkingen te maken krijgen? Hoe kunnen we ons verbonden blijven voelen terwijl we veel minder gelegenheid hebben om mensen te ontmoeten? Hoe kunnen we ons  competent blijven voelen terwijl we ons werk niet of nauwelijks meer kunnen doen? Hier is een kleine checklist met wat hints om hier invulling aan te geven.

 1. Autonomie: De beperkingen die ons nu opgelegd worden zou je behoefte aan autonomie kunnen bedreigen. Als je begrijpt waarom deze beperkingen nu noodzakelijk zijn, kun je er achter staan waardoor je erachter kunt gaan staan om je je er aan te houden. Merk je dat je je ergert aan de opgelegde beperkingen? Lees dan op het internet eens enkele achtergrondartikelen of bekijk Youtube filmpjes over de noodzaak ervan zodat je er meer achter kunt gaan staan.
 2. Autonomie: Velen van ons zitten nu thuis en hebben meer tijd. Dit betekent dat we ook meer tijd kunnen besteden aan dingen die we echt leuk en interessant vinden. Denk aan tekenen, muziek maken of lezen. Welke interessante activiteit zou jij nu meer kunnen doen?
 3. Autonomie: Ook het doen van dingen die we echt waardevol vinden bevredigt onze behoefte aan autonomie. Hoe zouden we de extra tijd die we nu hebben kunnen besteden aan dingen we belangrijk of nuttig vinden? Denk bijvoorbeeld aan het repareren van dingen, het plegen van onderhoud aan je huis, het bijwerken van je administratie, het helpen van andere mensen, etc.
 4. Verbondenheid: Hoe kun je met de mensen in je directe woonomgeving op een leuke manier de tijd doorbrengen? Denk aan wandelen, het doen van spelletjes, samen koken, etc.
 5. Verbondenheid: Met welke mensen die je een tijd niet hebt gesproken kun je weer eens contact opnemen? Wie zou je willen bellen? Wie wil je appje of een kaartje sturen?
 6. Verbondenheid: Wie zou jij kunnen helpen? Van wie zou jij hulp kunnen vragen?
 7. Competentie: In welke moeilijke vaardigheid wil jij nu gaan investeren? Een nieuwe taal? Een muziekinstrument leren bespelen? Een online cursus volgen?
 8. Competentie: Hoe kun jij je verdiepen in nieuwe vaardigheden die tijdens deze crisis van pas kunnen komen? Denk aan het gebruik van online tools.
 9. Competentie: Hoe kun jij je bestaande kennis en vaardigheden blijven inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe producten of het schrijven van artikelen?

Dit zijn enkele kleine en misschien voor de hand liggende dingen. Ik vermoed dat als je een paar dingen uit dit lijstje iets meer aandacht zal geven dit je zal helpen om iets beter te voelen om iets zinvols te doen.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (11)
 • Bruikbaar (8)