10 Suggesties voor een groeimindset tijdens de Corona-crisis

De Corona-crisis is uitdagend voor vrijwel iedereen en daarom bij uitstek een periode die vraagt om een groeimindset. Lees hieronder waarom.

Opleidingen Progressiegericht Werken

De groeimindset en de statische mindset

Je kent vast wel de mindsettheorie. Deze theorie maakt onderscheid tussen een groeimindset en een statische mindset. Een groeimindset houdt in dat je gelooft dat je door je effectief in te spannen beter kunt worden in de dingen waar je beter in wilt worden. Tegenover de groeimindset staat de statische mindset. Deze houdt in dat je gelooft dat je capaciteiten en eigenschappen grotendeels onveranderbaar zijn. Het hebben van een groeimindset is in veel opzichten gunstiger dan het hebben van een statische mindset. Als je een groeimindset hebt ga je eerder uitdagingen aan, denk je positiever over het leveren van inspanning, houd je gemakkelijker vol bij tegenslag en sta je meer open voor feedback.

Wanneer komt het verschil tussen de mindsets het meest tot uiting?

In bepaalde situaties vallen de verschillen tussen mensen met een groeimindset en een statische mindset het meest op. Dat is het geval in situaties waarin mensen plotseling meer of anders uitgedaagd worden dan voorheen. Hier zijn vier bekende voorbeelden van zulke situaties:

 • de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs
 • de overgang van het middelbaar onderwijs naar het vervolgonderwijs
 • de overgang van een opleiding naar de eerste baan
 • de overgang naar een nieuwe en meer uitdagende functie

Corona is uitdagend voor iedereen

Deze Corona-crisis waar we nu mee te maken hebben is er een waarin we allemaal te maken krijgen met nieuwe en andere eisen die aan ons gesteld worden. Veel ondernemers zitten thuis en kunnen niet op de normale manier hun geld verdienen. Zij moeten zoeken naar nieuwe manieren om het hoofd boven water te houden en hun bedrijf voort te zetten. Veel mensen in het onderwijs zoeken naar nieuwe manieren, via e-tools, om les te kunnen blijven geven. Veel mensen in de zorg werken onder een extra hoge druk om de grote en acute vraag naar zorg het hoofd te kunnen bieden. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Ieder van ons moet zoeken naar oplossingen om deze situatie goed door te komen.

De Corona-crisis vraagt om een groeimindset

Omdat de situatie zo uitdagend is, vraagt zij dus om een groeimindset. Dat komt omdat uitdagende situaties zulke verschillende interpretaties oproepen bij verschillende mindsets. Bij een statische mindset is het eng om de nieuwe uitdagingen aan te gaan en jezelf toe te staan om fouten te maken. Een statische mindset zorgt er snel voor dat je tegenslagen, onzekerheden en moeilijkheden die je nu ervaart associeert met een gebrek aan capaciteiten.

Een groeimindset maakt het gemakkelijk om te gaan met de uitdaging van deze periode. Moeilijkheden, onzekerheden en tegenslag kun je als logisch ervaren omdat de situatie nu zo onbekend en lastig is. Fouten die je maakt zie je als normaal omdat alle leren gepaard gaat met het maken van fouten. Hulp vragen is gemakkelijker omdat je dit niet ziet als een aanwijzing voor zwakte of domheid. Doorzetten is gemakkelijker omdat je je realiseert dan moeilijke nieuwe dingen altijd vragen om volharding.

Een groeimindset in jezelf opwekken

Het is gelukkig niet erg als je jezelf betrapt op een statische mindset. Dit biedt je namelijk de gelegenheid om er iets aan te doen en een groeimindset in jezelf op te wekken. Hier zijn enkele eenvoudige suggestie voor hoe je dat kunt doen:

 1. Normaliseren: realiseer je dat het normaal is om af en toe statische mindsetgedachten te hebben.
 2. Mildheid: maak jezelf geen verwijten (niet over het feit dat je dingen niet weet of kunt, niet over het feit dat je de situatie eng vindt en niet over eventuele statische mindsetgedachten).
 3. Hoop: realiseer je dat je je mindset zelf kunt veranderen
 4. Verdiep je in de mindsettheorie (via artikelen, boeken of filmpjes)
 5. Verdiep je in neuroplasticiteit (het levenslang aanwezige vermogen van je brein tot veranderen)
 6. Analyseer je eigen eerdere successen (bedenk bijvoorbeeld wanneer je al eerder voor hete vuren hebt gestaan en hier goed door heen bent gekomen)
 7. Probeer verschillende strategieën uit om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen
 8. Kies voor een houding van doorzetten
 9. Vraag hulp zo gauw je ergens niet uitkomt
 10. Houd een mindsetdagboek bij

Herken je bij jezelf wat statische mindsetgedachten in relatie tot Corona? Hopelijk brengen deze suggesties je dan op een paar bruikbaar ideeën voor stappen vooruit.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (14)
 • Bruikbaar (7)