Attributie en groeimindset

We kunnen vaak eenvoudig beïnvloeden hoe anderen hun falen interpreteren. Door dit te doen kunnen we het makkelijker maken voor hen om vol te houden.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Attributie

In de psychologie hebben we ontdekt dat mensen zoeken naar verklaringen en oorzaken voor gebeurtenissen in hun leven. Dit proces, dat attributie heet, vindt vaak onbewust plaats. Wanneer mensen het idee hebben dat de oorzaken van wat gebeurtenissen en van hun eigen gedragingen buiten henzelf ligt, spreken we van externe attributie. Als ze denken dat de oorzaken binnen henzelf liggen van interne attributie. Hoe mensen gebeurtenissen attribueren heeft niet alleen invloed op hoe ze zichzelf zien maar ook op de keuzes die ze maken en daarmee op hoe zij zich ontwikkelen. 

Mindset en attributies

Het onderwerp attributie is ook belangrijk voor de vraag of mensen een fixed mindset of een groeimindset ontwikkelen. Als een leerling bezig is met een vak en fouten maakt of het niet goed snapt komt een proces van attributie op gang. Een interne attributie van deze gebeurtenis zou kunnen zijn: “Ik ben zeker niet slim genoeg voor dit vak!” Dit is een fixed mindset attributie. Een externe attributie zou kunnen zijn: “Ik begrijp het nog niet omdat dit vak erg moeilijk is!”

Beïnvloeden van attributies

Wij kunnen de attributie van mensen wanneer ze iets nog niet lukt beïnvloeden door ze subtiel een externe attributie aan te reiken. Wanneer een leerling een onvoldoende op zijn wiskundeproefwerk heeft gehaald kun je dit doen door bijvoorbeeld te zeggen: “Wiskunde is best een moeilijk vak. Het is normaal om daar veel mee te moeten oefenen en veel tijd in te stoppen. Als je dat doet kun je er beter in worden.” Door zo’n soort opmerking kan de leerling min of meer opgelucht ademhalen en denken: “Oh, het ligt niet aan mij. Het ligt eraan dat dit gewoon moeilijk is. Het is normaal dat ik dit moeilijk vindt. Ik moet hier gewoon wat meer tijd in stoppen.”

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (4)