Wanneer werken groeimindsetinterventies goed? En wanneer minder goed?

Wanneer profiteren leerlingen wel van een groeimindset en wanneer niet? Wanneer werken groeimindsetinterventies goed en wanneer minder goed? Een nieuw onderzoek van Cameron Hecht en collega’s maakt gebruik van enkele geavanceerde inzichten en technieken en komt met relevante antwoorden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Heterogene effecten van psychologische interventies

Psychologische interventies kunnen krachtig zijn. Ze kunnen helpen bij het oplossen van individuele problemen en zelfs maatschappelijke. Maar de effecten van psychologische (of gedragswetenschappelijke) interventies zijn normaal gesproken heterogeen over contexten. Dit wil zeggen dat de effectiviteit afhangt van de doelgroepen waar ze op gericht zijn en ook van  de kenmerken van de situaties waarin ze worden toegepast.

Onderzoek naar de heterogeniteit van groeimindsetinterventies

Een nieuw onderzoek door Cameron Hecht et al. (2022) gebruikt deze inzichten om meer te weten te komen over de effectiviteit van groeimindsetinterventies. Ook voor groeimindsetinterventies geldt dat zij betekenisvol zijn maar heterogeen: soms werken ze beter dan anders. Hecht et al. deden een onderzoek waarbij ze gebruik maakten van enkele geavanceerde methoden en technieken. Ze gebruikten bijvoorbeeld preregistratie en conservatieve Bayesiaanse analyses, replicatie in een nationaal representatieve steekproef, en studies die potentiële effecten van verstorende variabelen uitsloten.

Resultaten

De onderzoekers vonden een positief verband tussen groeimindset-overtuigingen van leerlingen en hun leergerichte keuzes. Dit verband was echter alleen sterk wanneer de docent via zijn boodschappen en mogelijkheden een groeimindset ondersteunde. Het verband was veel zwakker wanneer docenten een statische mindset uitdroegen.

Het onderzoek legt dus een duidelijke oorzaak bloot van de heterogeniteit van groeimindsets en groeimindsetinterventies. Voor de praktijk zijn deze bevindingen nuttig. Om te kunnen profiteren van groeimindsets en groeimindsetinterventies is het nodig dat de boodschappen en structurele mogelijkheden van de leraar afgestemd zijn op een groeimindset. Dit is een voorwaarde voor leerlingen om ten volle te profiteren van hun groeimindset (studie 3).

Ook toonden de onderzoekers aan dat een warme houding van een leraar niet voldoende was om de groeionderdrukkende effecten van statische mindset boodschappen teniet te doen (studie 4).

Betekenis voor de praktijk

Deze bevindingen zijn nuttig voor de praktijk. Het werkt goed als docenten een groeimindset hebben en deze uitdragen. Wat ook nodig is, is dat ze de groeimindset ondersteunen in de structuur en omgeving waarbinnen leerlingen werken, bijvoorbeeld door optimale uitdagingen te bieden.

Wat niet voldoende is, is het uiten van vriendelijkheid en warmte door de docent, of het geven van ambigue boodschappen over de ontwikkelbaarheid van capaciteiten.

Het loont om te investeren in dergelijke groeimindset-ondersteunende praktijken. Groeimindset-ondersteunende omgevingen gaan gepaard met minder psychologische kwetsbaarheid, meer vertrouwen en betere leerlingprestaties.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (3)
  • Interessant (2)