Wilskracht versus vrijwillige strategische zelfbeheersing

We zien wilskracht en zelfbeheersing vaak als hetzelfde, namelijk als het onderdrukken van neigingen en verleidingen en het jezelf dwingen om te doen wat nodig is. Maar onderzoek heeft manieren van zelfbeheersing aan het licht gebracht die niet leunen op zelfdwang.

Trainingen Progressiegericht Werken

Zelfbeheersing: wilskracht versus strategie

Chayce Baldwin et al. (2022) voerden twee grootschalige landelijke onderzoeken uit (in de VS) onder middelbare scholieren. In deze onderzoeken vergeleken zij de effectiviteit van zelfbeheersing op basis van wilskracht met strategische zelfbeheersing.

  • De op wilskracht gebaseerde zelfbeheersing komt neer op nee zeggen tegen verleidingen en impulsen en jezelf dwingen aan de slag te gaan.
  • Strategische zelfbeheersing komt neer op het toepassen van meerdere vrijwillige situationele en cognitieve strategieën die het mogelijk maken om je gedachten, gevoelens en gedragingen te richten op waardevolle lange termijndoelen ondanks de aanwezigheid van aantrekkelijke alternatieven (afleidingen e.d.).

Strategische zelfbeheersing: meer oefentijd, hogere scores

In studie 1 rapporteerden middelbare scholieren (N = 5.563) hoe zij zichzelf motiveerden om te studeren voor de SAT (een gestandaardiseerde toelatingstest voor hogescholen en universiteiten) en hoeveel zij oefenden. De onderzoekers koppelden antwoorden vervolgens aan officiële gegevens over SAT-scores, demografische gegevens en, als basisindicator voor academische prestaties, eerdere PSAT-scores. De resultaten waren:

  • Strategische zelfbeheersing voorspelde meer oefenen en hogere scores.
  • Ook bleek dat hoe meer zelfbeheersingsstrategieën studenten gebruikten, hoe hoger hun SAT scores waren.
  • Er was wel sprake van een afnemende meeropbrengsten van het toevoegen van meer strategieën.
  • De hogere SAT-scores werden volledig verklaard door meer oefentijd.

Studie 2 was een vooraf geregistreerde conceptuele replicatie van studie 1, uitgevoerd met een grotere steekproef van middelbare scholieren (N=14.259) die een verfijnde set vragenlijsten invulden om strategische zelfbeheersing en wilskracht te beoordelen. De studie bevestigde de resultaten uit studie 1.

Voorbeelden van zelfbeheersingsstrategieën

De vragenlijst die gebruikt werd in studie 2 bevatte de volgende items (hier vertaald weergegeven):

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (2)