Progressiegericht woordenboek


 Psychologische interventies:

Interventies die kort duren en eenvoudig en goedkoop toe te passen zijn en die individuen een manier van denken aanreiken die leidt tot een effectievere of wijzere manier van omgaan met bepaalde situaties of problemen.


Klik hier om meer te lezen over Psychologische interventies

► Verwante begrippen: Psychologische affordanties, Groeimindsetinterventies (over intelligentie), Social belonging interventies, Zelfbevestigingsinterventies, Utility-value intervention, Values-Alignment intervention
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Betrekken, Latente intrapersoonlijke effecten, Resultaatsdoelen, Expressief schrijven, WOOP


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.