De mindset van de leraar

Is het opwekken van een groeimindset bij leerlingen voldoende om hen de voordelen van groeimindsets te laten ervaren? Of is de mindset van de docent ook belangrijk? Een nieuw onderzoek werpt licht op deze kwestie.

Trainingen Progressiegericht Werken

Groeimindset hangt samen met cijfers

Een groeimindset is het geloof dat intellectuele capaciteiten ontwikkeld kunnen worden. Een statische mindset is het geloof dat intellectuele capaciteiten niet of nauwelijks ontwikkeld kunnen worden.

Een statische mindset werkt in de hand dat leerlingen vooral gericht zijn op slim overkomen, dat ze uitdagingen uit de weg gaan en snel opgeven bij tegenslag. Een groeimindset werkt in de hand dat leerlingen vooral gericht zijn op leren, uitdagingen opzoeken en doorzetten bij tegenslag.

Vele onderzoeken hebben eerder al laten zien dat een groeimindset correleert met schoolprestaties.

Wanneer groeimindset interventies werken

Groeimindsetinterventies werken als ze effectief worden toegepast, gericht zijn op leerlingen die kwetsbaar zijn en in een context die ondersteunend is (lees meer). Deze bevindingen werden onder andere gedaan het de grootschalige National Study of Learning Mindsets (NSLM), die een korte groeimindset-interventie onderzocht tijdens het eerste jaar van de middelbare school.

Hoe belangrijk is de mindset van de leraar?

Een nieuwe paper van Yeager et al. (2021) onderzocht in hoeverre leerlingen hun groeimindset zelfstandig implementeren in vrijwel elke klascultuur, of dat het nodig is dat de groeimindset van leerlingen wordt ondersteund door de eigen groeimindset van hun leraar.

Hun huidige analyse (N = 9.167) wees op het laatste. De groeimindset van de leraar is is nodig om de effecten van een groeimindset bij leerlingen in stand te houden. Pas als leraren zelf ook een groeimindset hebben kunnen groeimindsets van leerlingen wortel schieten en tot bloei komen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)