Duur van progressiegerichte coaching: meestal kort, soms langer

Progressiegerichte coachingstrajecten duren vaak niet zo lang. Vaak volstaat een beperkt aantal sessies om cliënten te helpen. Soms is zelfs één sessie voldoende om de cliënt voldoende ideeën voor stapjes vooruit te helpen vinden. Er zijn echter verschillende redenen waarom herhaalde coachingssessies nuttig kunnen zijn.

Trainingen Progressiegericht Werken

Waarom progressiegerichte coaching vaak kort duurt

Progressiegerichte coaching is heel doelgericht. Meteen vanaf het begin van de coaching richten cliënt en coach zich op wat nuttig is voor de cliënt. Coaches helpen cliënten om hun progressiebehoefte helder te krijgen, om te formuleren wat hun gewenste situatie is, om zich te krijgen op wat er al goed is gegaan en om stapjes vooruit te bedenken.

De basisaanpak voor progressiegerichte coachingsgesprekken is de CPW 7-stappenaanpak. Doordat de aanpak zo doelgericht is, is deze meestal kortdurend. Vaak zijn één of enkele gesprekken als voldoende om de cliënt in staat te stellen weer zelf verder te kunnen.

Drie redenen voor verlengde coachingstrajecten

Er zijn grofweg drie redenen waarom progressiegerichte coachingstrajecten weleens langer duren:

  1. Oude problemen keren terug
  2. Nieuwe problemen doemen op
  3. Begeleiding tijdens een langer project

Hieronder kun je iets meer lezen over deze drie situaties.

1. Oude problemen keren terug

Het kan gebeuren dat progressiegerichte coaching de cliënt aanvankelijk goed geholpen heeft bij het oplossen van een probleem maar dat dit probleem na verloop van tijd terugkeert. Een voorbeeld van zo’n situatie was dat een cliënt, Peter, een meerdere problemen had in zijn werk en privéleven die te maken hadden met het feit dat hij teveel gokte. Zijn gokgedrag leidde tot financiële zorgen en spanning in de relatie met zijn vrouw. Deze zorgen en spanning kwamen zijn functioneren op zijn werk ook niet ten goede. Aanvankelijk had een korte progressiegerichte coaching goed geholpen maar na een periode van bijna een jaar vroeg de cliënt om extra coaching omdat zijn probleemgedrag teruggekeerd was.

Betekende het feit dat de problemen de kop weer opstaken dat de eerdere coaching bij nader inzien toch niet effectief was geweest? Nee. Toen de problemen terug waren gekeerd is de coaching hervat. De coach focuste zich niet primair op hoe het kwam dat de cliënt was teruggevallen in zijn probleem. De coach en Peter hebben in plaats daarvan vooral gekeken naar de periode voor de terugval. De coach vroeg naar hoe het de cliënt lange tijd gelukt was om het zo goed te laten gaan. Dat leverde veel inzicht, hoop en ideeën op waarmee de cliënt opnieuw goed aan de slag kon. De aanpak bleek opnieuw goed te werken. Na deze tweede korte coaching zijn de gokproblemen niet opnieuw teruggekeerd.

2. Nieuwe problemen doemen op

Wat ook kan gebeuren is dat na een aanvankelijk succesvolle coaching er behoefte is aan een vervolg omdat de cliënt te maken krijgt met nieuwe, andersoortige problemen. Een voorbeeld hiervan was een teamlid, Ruud, dat aanvankelijk in een coachingstraject van drie gesprekken gewerkt had aan het versterken van zijn communicatieve vaardigheden. Een jaar later wilde deze persoon opnieuw een coachingstraject van drie gesprekken.

Opnieuw de vraag: betekende het feit dat de problemen de kop weer opstaken dat de eerdere coaching bij nader inzien toch niet effectief was geweest? Ook nu is het antwoord nee. Dat we problemen oplossen en progressie boeken betekent niet dat daarna er geen nieuwe problemen in ons leven zullen zijn. In het leven zullen er nooit ideale en probleemloze situaties zijn. We zijn altijd in staat om onderscheid te maken tussen dingen die ons beter bevallen en dingen die ons minder goed bevallen. Daarom zullen we altijd mogelijkheden voor progressie kunnen zien, ongeacht in welke situatie we ons bevinden.

Ruud had kort na de succesvolle eerste coaching promotie gemaakt tot de functie van teamleider. In deze nieuwe functie kwam nieuwe taken op hem af die nieuwe en hogere eisen aan hem stelden. In het tweede coachingstrajecten hebben zijn coach en hij gewerkt aan het versterken van vaardigheden om te gaan voldoen aan de eisen.

3. Begeleiding tijdens een langer project

Wat welk eens voorkomt is dat iemand een progressiegerichte coach wat langduriger inhuurt. Een voorbeeld hiervan was toen Mathilde benoemt was als projectleider van een groot project. Dit project zou een jaar gaan duren. Elke maand had ze in die periode een gesprek met haar progressiegerichte coach. Tijdens deze periode vorderde het project steeds waardoor ook de thema’s die in de coaching aan de orde kwamen steeds anders waren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (1)