Classificatiesysteem ZDT interventies voor leraren

De zelfdeterminatietheorie is de bekendste motivatietheorie in de psychologie. Deze theorie is bijzonder relevant voor het onderwijs. Veel onderzoek heeft inzicht in interventies opgeleverd die de motivatie van leerling kunnen verbeteren. Ook zijn veel factoren bekend die de motivatie van leerlingen juist ondermijnen. Een nieuw onderzoek geeft overzicht over wat werkt en wat juist niet.

Trainingen Progressiegericht Werken

Zelfdeterminatietheorie: interventies voor motivatie

Docenten kunnen in belangrijke mate invloed hebben op de motivatie van leerlingen. De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is momenteel de meest grondig onderzochte motivatietheorie. Interventies gebaseerd op deze theorie bevatten veel aanknopingspunten om motivatie van leerlingen te bevorderen. Het aantal interventies is echter groot en enigszins onoverzichtelijk.

Veelheid aan interventies, behoefte aan overzicht

Om meer overzicht te scheppen gebruikte een groep onderzoekers (Ahmadi et al., 2022) een internationaal expertpanel (N = 34) via de Delphi-methode om een ​​classificatie van lerarengedrag te creëren die consistent is met ZDT. Een dergelijke classificatie is zowel bruikbaar voor de praktijk als voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Methode expertonderzoek

De onderzoekers identificeerden eerst op basis van de literatuur leraar gedragingen. Ze verfijnden de labels, beschrijvingen en voorbeelden hiervan met behulp van de input van experts. Vervolgens beoordeelden deze experts iteratief drie zaken: 1) de relevantie van elk gedrag voor ZDT, 2) de psychologische basisbehoefte die elk gedrag beïnvloedde en 3) het waarschijnlijke effect op de motivatie.

Om een ​​wederzijds uitsluitende en collectief uitputtende lijst van gedragingen te maken, nomineerden experts overlappende gedragingen die overbodig waren en suggereerden nieuwe die in de classificatie ontbraken.

Na drie rondes was het panel van deskundigen het eens over 57 motiverende gedragingen van leraren die consistent waren met ZDT. Voor de meeste gedragingen (77%) bereikten experts consensus over zowel de meest relevante psychologische behoefte als de invloed op motivatie.

Het classificatiesysteem

Het ontwikkelde classificatiesysteem bestaat uit een uitgebreide lijst van motiverend gedrag van leraren en consistente terminologie in hoe dat gedrag wordt gelabeld. Hier is mijn vertaling van dit systeem:

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (10)
  • Interessant (6)