De CPW 7-stappenaanpakEén van de bekendste technieken uit de progressiegerichte aanpak is de CPW 7-stappenaanpak. De originele versie van deze aanpak formuleerden wij in 2004. Door de jaren heen hebben wij de aanpak stap voor stap verfijnd. In de loop van de tijd hebben wij vermoedelijk een paar duizend mensen getraind in het gebruik van de aanpak. De aanpak is inmiddels dan ook vrij bekend vooral onder coaches. Voor wie hem nog niet kent leg ik hem hieronder nog eens kort uit met enkele aanvullende suggesties voor het gebruik.

Trainingen Progressiegericht Werken

De CPW 7-stappenaanpak

De CPW 7-stappenaanpak is een vragenstructuur die bruikbaar is in coachingsgesprekken. Door activerende vragen te stellen krijgen cliënten de ruimte om te praten over hun situatie en doelen en hun perspectief rustig te ontwikkelen. Coaches stellen niet alleen vragen. Ze reageren steeds erkennend op wat cliënten naar voren brengen voor ze hun vervolgvraag stellen (zie eerst aansluiten, dan doorschakelen). Coaches zijn heel terughoudend in het geven van tips en oordelen. Ze werken vanuit een houding van niet-weten.De CPW 7-stappenaanpak

Enkele aanvullende opmerkingen

De volgorde van de 7-stappen kan in de meeste situaties gevolgd worden zoals hij er staat. Maar het is niet zo dat de volgorde dwingend is. Zo gauw cliënten aanleiding geven om af te wijken van de standaardvolgorde doe je dat als coach. Zo’n aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt halverwege het gesprek zegt nog een andere verbeterbehoefte te hebben. Dan kun je als coach gewoon weer een stukje terug gaan in het gesprek. Een andere aanleiding kan zijn dat de cliënt uit zichzelf al wat sneller vooruit gaat in de structuur, bijvoorbeeld door een idee voor een stapje vooruit te noemen. Dan kun je als coach zonder probleem meeschakelen met de cliënt. (Lees ook: Coaching als het vullen van 7 emmertjes).

De kracht van de aanpak

De CPW-7 stappenaanpak versterkt meestal zowel de groeimindset van cliënt als hun autonome motivatie. Ze gaan beter voor zich zien wat ze willen bereiken en komen op concrete ideeën voor hoe dat kunnen gaan proberen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (4)