Progressiegericht woordenboek


 Afwachten:

Niet effectieve motivatiestijl, leidend tot chaos. Begrip uit de zelfdeterminatietheorie. Beschrijving: 1. een laissez-faire werk-/leerklimaat scheppen waarbij het initiatief helemaal bij de medewerkers/leerlingen, 2. afwachten hoe de dingen zich ontwikkelen en de dingen hun beloop laten


Klik hier om meer te lezen over Afwachten

► Verwante begrippen: Circumplexmodel, Betrekken, Afstemmen, Begeleiden, Verhelderen, Eisen, Domineren, Verlaten
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Spotlightkarakter van empatie, Onwetendheid over progressie, Representativeness heuristic, Pygmalion effect, Waargenomen liking gap


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.