Progressiegericht woordenboek


 Feedbackladder:

Een stapsgewijze feedback aanpak die ontwikkeld is door David Perkins en Amy Sullivan en die bestaat uit de volgende zes stappen: 1) Inleiding, 2) Verheldering zoeken, 3) Waardering uiten, 4) Zorgpunten uiten, 5) Suggesties/verwachtingen uiten, 6) Afsluiten.


Klik hier om meer te lezen over Feedbackladder

► Verwante begrippen: Feedback, Perspectief van anderen proberen te zien
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Eerdere successenvraag, Beroep op traditie, Reframing effect, Integratieve emotieregulatie, Giftige vragen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.