Progressiegericht woordenboek


 Attitude:

De verwachtingen over de consequenties van het bepaald gedrag. Hoe positiever die verwachtingen, hoe groter de kans dat de intentie tot het gedrag zou ontstaan en hoe groter de kans dat het gedrag zelf ook zou optreden. (Begrip uit de Theory of planned behavior en Theory of reasoned goal pursuit).


Klik hier of hier om meer te lezen over Attitude

► Verwante begrippen: Theory of reasoned goal pursuit, Theory of planned behavior, Goal systems theory
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Transformationeel leiderschap, Cruciale gesprekken, Structuur bieden, Ontwikkelingsgerichte internalisatie, Utility-value intervention


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.