Progressiegericht woordenboek


 Afstemmen:

Autonomieondersteunende motivatiestijl. Begrip uit de zelfdeterminatietheorie. Beschrijving: 1. proberen om de persoonlijke interesses van medewerkers of leerlingen te voeden door manieren te vinden om taken/ de lesstof interessanter en plezieriger te maken 2. uitingen van negatieve gevoelens van medewerkers of leerlingen accepteren en proberen te begrijpen hoe zij dingen zien 3. medewerkers/leerlingen toestaan om in hun eigen tempo te werken of leren 4. Helder uitleggen waarom bepaalde dingen nodig zijn in termen die voor medewerkers/leerlingen betekenisvol zijn


Klik hier om meer te lezen over Afstemmen

► Verwante begrippen: Circumplexmodel, Betrekken, Begeleiden, Verhelderen, Eisen, Domineren, Verlaten, Afwachten
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Subjectief welzijn, Struisvogeleffect, Chaotische motivatiestijl, Mentale auto-immuniteit, Concurrerende-doelenschaalvraag


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.