Progressiegericht woordenboek


 Eisen:

Niet effectieve motivatiestijl, leidend tot een gevoel van dwang. Begrip uit de zelfdeterminatietheorie. Beschrijving: 1. Discipline eisen van medewerkers/leerlingen door dominante en bevelende taal te gebruiken om duidelijk te maken wat zij moeten doen, 2. Medewerkers/leerlingen wijzen op hun taken, geen tegenspraak dulden, dreigen met sancties als zij niet doen wat je van hen verwacht


Klik hier om meer te lezen over Eisen

► Verwante begrippen: Circumplexmodel, Betrekken, Afstemmen, Begeleiden, Verhelderen, Domineren, Verlaten, Afwachten
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Contrasterend leren, Groeimindset over armoede, Reciprociteitsring, Positieve psychologie, Statische mindset over kansen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.