Progressiegericht woordenboek


 Verlaten:

Niet effectieve motivatiestijl, leidend tot chaos. Begrip uit de zelfdeterminatietheorie. Beschrijving: 1) De hoop bij bepaalde medewerkers/leerlingen opgegeven, 2) Medewerkers/leerlingen hun gang maar laten gaan in de hoop dat ze het uiteindelijk wel zullen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.


Klik hier om meer te lezen over Verlaten

► Verwante begrippen: Circumplexmodel, Betrekken, Afstemmen, Begeleiden, Verhelderen, Eisen, Domineren, Afwachten
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Vaste eigenschap causale attributies, False memory, Interpretatieverbetering, Dual process model, Illusie van moreel verval


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.