Zelfconcordante doelen zijn doelen die passen bij de zich ontwikkelende interesses en waarden van een persoon. Voor deze doelen hebben ze dus een sterkere autonome motivatie. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het hebben van zelfconcordante doelen samenhangt met het bereiken van meer progressie en tevredenheid. Ook is er onderzoek dat heeft getoond dat het hebben van zelfconcordante doelen leidt tot het gebruik van effectieve zelfregulatiestrategieën.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Waarom bereiken mensen zelfconcordante doelen eerder?

Nieuw onderzoek van Werner et al. (2016) werpt nieuw licht op de vraag hoe het komt dat mensen zelfconcordante doelen eerder bereiken. De onderzoekers vroegen 176 studenten om 3 doelen te stellen waar ze in het komende semester aan wilden werken en de studenten rapporteerden hun motivatie voor ieder van die doelen. Na 2 maanden rapporteerden de deelnemers hoe gemakkelijk het werken aan de doelen voelde voor hen en hoeveel inspanning ze leverden voor het bereiken van de doelen. Aan het eind van het semester rapporteerden ze hoeveel progressie ze hadden geboekt in het bereiken van de doelen.

Gemakkelijker om aan te werken

Uit analyses bleek dat de studenten het gevoel hadden dat zelfconcordante doelen gemakkelijker waren om aan te werken dan andere doelen. Subjectief gemak bleek de relatie tussen motivatie en progressie te mediëren. Hoe meer een doel dus aansloot bij de interesses en waarden van de persoon hoe gemakkelijker de persoon het vond om aan die doelen te werken. Dat de deelnemers bij zelfconcordante doelen meer progressie bereikten, lag in hun beleving dus niet hoofdzakelijk aan het gevoel dat ze meer inspanning hadden geleverd maar aan het gevoel dat het gemakkelijker was om aan die doelen te werken.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (3)