Intrinsieke motivatie en deliberate practice versterken elkaar

Intrinsieke motivatie, de motivatie die je voelt als je doet wat je interessant vindt, en deliberate practice, de doelgerichte manier van oefenen waarbij je met behulp van feedback progressie boekt door stap voor stap foutjes weg te werken in je functioneren, blijken elkaar te versterken. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Longitudinaal onderzoek bij atleten

Onderzoekers uit Estland, Vink et al. (2014), deden een longitudinaal onderzoek bij 163 atleten over een periode van 12 maanden. Zij zagen dat een hogere initiële intrinsieke motivatie meer deliberate practice voorspelde en dat een hogere initiële deliberate practice meer intrinsieke motivatie voorspelde. Over de gehele periode was er een over en weer versterkend effect, met andere woorden een opwaartse spiraal, te zien tussen intrinsieke motivatie en deliberate practice.

Instrinsieke motivatie en deliberate practice versterken elkaar

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (4)