Zelfconcordante doelen, optimisme en welzijn

Een nieuw onderzoek (Sheldon et al., 2020) combineert de zelfconcordantietheorie met de attributietheorie.

Trainingen Progressiegericht Werken

Zelfconcordantietheorie

Zelfconcordante doelen zijn doelen die te maken hebben met wat je interessant en belangrijk vindt (Sheldon, 2002). Een belangrijk uitgangspunt in de zelfdeterminatietheorie is dat wanneer we doen wat we interessant en belangrijk vinden we er echt achter staan wat we doen. Eerder onderzoek (Sheldon et al., 2004) liet zien dat het nastreven van zelfconcordante doelen samenhangt met meer subjectief welbevinden. Dit geldt voor mensen uit verschillende culturen. westerse als niet-westerse culturen.

Attributietheorie

Onderzoek naar attributiestijlen heeft laten zien dat de geneigdheid van mensen om optimistische verklaringen te geven voor levensgebeurtenissen tevens samenhangen met welzijn (zie Peterson & Seligman,1984.en dit artikel). Optimistische attributiestijlen uiten zich op twee manieren. Ten eerste via de gedachte dat positieve gebeurtenissen zich zullen herhalen en verbreden naar andere gebieden. Ten tweede via de gedachte dat negatieve gebeurtenissen tijdelijk zijn en beperkte zullen blijven dat dit ene gebied. Deze optimistische attributies dragen bij aan het subjectieve welbevinden van de persoon aan zijn/haar de volharding in het nastreven van doelen. Dit geldt voor mensen uit verschillende culturen (Hu, Zhang, & Yang, 2015)

Het onderzoek

De onderzoekers brachten de zelfconcordantietheorie en de attributietheorie met elkaar in verband. Hun hypothese was dat het nastreven van zelfconcordante doelen welzijn voorspelt omdat het een optimistischere attributiestijl opwekt. Ze onderzochten door Amerikaanse (N=253) en Russische (N=230) universiteitsstudenten drie loopbaandoelen te laten beschrijven die zij hadden en enkele vragenlijsten in te laten vullen. De gegevens analyseerden zij via SEM.

Resultaten

De onderzoekers vonden ondersteuning voor hun belangrijkste hypothese. Zelfconcordantie voorspelde optimisme na positieve uitkomsten (dat ze zullen terugkeren) en dat optimisme voorspelde welzijn. Zelfconcordantie voorspelde overigens niet optimisme na na negatieve uitkomsten (dat ze zullen eindigen). Mogelijk komt dit laatste doordat mensen het algemeen negatieve gebeurtenissen meer ziet als onvoorspelbaar en daardoor als minder makkelijk beïnvloedbaar.

Hoewel de resultaten bij Amerikaanse en Russische studenten dezelfde kant op wezen, was de relatie tussen zelfconcordantie, optimisme en welbevinden bij de Russische studenten sterker dan bij de Amerikaanse. Bij wijze van voorbeeld: de onderstaande figuur toont de resultaten voor de Russische studenten.

Implicaties

De resultaten suggereren dat het kiezen van levensdoelen die passen bij onze interesses en waarden, iets in ons losmaakt waardoor we het bereiken van doelen optimistischer interpreteren en we ons beter voelen.

Misschien is het goed als je, als lezer van dit artikel, even stil staat bij de volgende vraag: Wat vind ik echt interessant en belangrijk en hoe kan ik daar in mijn loopbaan mee aan de slag?

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (2)
  • Interessant (1)