Progressiegericht woordenboek


 Optimistische attributie:

Bij een optimistische attributiestijl hebben we de neiging om te denken dat negatieve gebeurtenissen 1) tijdelijk zijn, dus niet lang zullen doorwerken in ons leven, 2) specifiek zijn, dus niet in alle domeinen van hun leven zullen doorwerken en 3) situationeel zijn, dus meer te wijten aan de situatie of aan anderen dan aan onszelf. Positieve gebeurtenissen interpreteren we bij een optimistische attributiestijl ook positief. We zullen geneigd zijn te denken dat ze 1) permanent zijn, dus lang zullen doorwerken, 2) algemeen zijn, dus ook zullen doorwerken in andere situaties en 3) persoonlijk, dus vooral aan onszelf te danken zijn.


Klik hier om meer te lezen over Optimistische attributie

► Verwante begrippen: Attributiestijlen, Attributietheorie, Attributiedimensies, Pessimisme, Pessimistische attributie, Welzijn, Zelfconcordante doelen
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Gecontroleerde emotieregulatie, Rationale, Social belonging interventies, Tevredenheid over het leven, Systeem 1- en Systeem 2-denken


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.