Progressiegericht woordenboek


 Attributiedimensies:

Psychologen hebben ontdekt dat mensen voortdurend zoeken naar verklaringen en oorzaken voor gebeurtenissen in hun leven. Dit proces, dat attributie heet, vindt grotendeels onbewust plaats. Martin Seligman (1990) beschrijft drie dimensies van attributie: 1) Permanentie: is de oorzaak van het probleem permanent (voortdurend) of tijdelijk?, 2) Algemeenheid: is de oorzaak van de gebeurtenis algemeen of specifiek?. 3) Personalisatie: is de oorzaak van de gebeurtenis intern (veroorzaakt door de persoon zelf) of extern (veroorzaakt door anderen of door de situatie)? Seligman beschrijft aan de hand van deze drie dimensies twee heel verschillende attributiestijlen: een pessimistische en een optimistische.


Klik hier om meer te lezen over Attributiedimensies

► Verwante begrippen: Attributietheorie, Attributiestijlen, Pessimistische attributie, Optimistische attributie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Tevredenheid over het leven, Subjectieve norm, Statische mindset over persoonlijkheid, Persoonlijke progressie, Hedonisch welbevinden


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.