Progressiegericht woordenboek


 Doelafscherming:

(Goal shielding). Vorm van zelfregulatie waarbij we onze gerichtheid op een doel proberen te beschermen door informatie over andere doelen die concurreren met dit doel te onderdrukken. Doelafscherming helpt dus om je te kunnen blijven concentreren op je hoofddoel. Doelafscherming vindt vooral plaats wanneer we heel gecommitteerd zijn voor het betreffende doel. Fishbach & Dahr (2005) ontdekten dat wanneer mensen nadenken over de progressie die ze al hebben geboekt doelafscherming minder wordt en de openheid voor andere doelen en informatie groter wordt. Je concentreren op de geboekte progressie kan dus verdere progressie onder bepaalde omstandigheden ondermijnen. Deze afname in doelafscherming vindt alleen plaats wanneer de door het individu genomen stappen worden gezien als het (deels) vervullen van het doel. Maar wanneer de genomen stappen worden gezien als aanwijzingen voor een sterke commitment voor het doel dan wordt doelafscherming juist sterker (Koo & Fishbach, 2008).


Klik hier om meer te lezen over Doelafscherming

► Verwante begrippen: Bereikte progressiefocus, Resterende progressiefocus, Goal gradient effect, Cirkeltechniek
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Authority bias, Kantelmodel, Afwachten, Mindsettheorie, Positief herformuleren, ARC


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.