Een belangrijk onderscheid in de psychologie is het onderscheid tussen leerdoelen versus prestatiedoelen . Bij leerdoelen gaat het om het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Bij prestatiedoelen gaat het om het concurreren op resultaten. Dit onderscheid is belangrijk voor het onderwijs. Moet je leerlingen leren om vooral leerdoelen te stellen of is het verstandiger om ze prestatiedoelen te laten stellen? Wat werkt beter?

Verschillen in nadruk

Veel onderwijscontexten leggen veel nadruk op het halen prestatiedoelen. In dergelijke onderwijscontexten wordt nadruk gelegd op het belang van cijfers, op toetsing, op het concurreren met elkaar en het demonstreren van competentie. Andere onderwijscontexten leggen meer de nadruk het benadrukken van het belang van leren, op het beheersen van stof en op het streven naar verbetering.

Meer positieve effecten van leerdoelen

Grofweg laat onderzoek zien dat prestatiedoelen in het onderwijs minder goed werken dan leerdoelen. Zo is er bij prestatiedoelen onder meer sprake van negatieve effecten op het zelfvertrouwen en de intrinsieke motivatie van studenten maar ook van minder goede resultaten.

Bij leerdoelen zijn er positieve effecten op intrinsieke motivatie, op diepgaand leren en op resultaten (zie bijvoorbeeld Meece et al., 2006; Lau & Nie, 2008; Murayama & Elliott, 2009; Nie, 2015). Uit onderzoek van Benita et al. (2014) bleek dat de positieve effecten van leerdoelen trouwens vooral optreden in een autonomie-ondersteunende context (zie ook dit artikel).

Meer over progressiegericht werken

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (3)