Ogen dicht tijdens een coachingsgesprek?

Tijdens progressiegerichte coachingsgesprekken is een belangrijk onderdeel dat cliënten zich eerdere successen herinneren. Dit zijn situaties die zij in het verleden al hebben meegemaakt waarin het hen min of meer al eens is gelukt wat zij in hun huidige situatie proberen te bereiken. Eerdere successen blijken vrijwel altijd al in bepaalde mate aanwezig te zijn. Hoe lastig een situatie of doel van een cliënt wellicht ook is, er bestaat een grote kans dat die cliënt in het verleden al eens een enigszins vergelijkbare situatie heeft meegemaakt waarin hij of zij iets heeft gedaan dat werkte en dat wellicht opnieuw bruikbaar is.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Moeilijke vragen

Dat eerdere successen vrijwel altijd te vinden zijn betekent niet dat ze altijd snel of gemakkelijk te vinden zijn. Omdat we niet al onze ervaringen bewust met ons mee kunnen dragen moeten we deze eerdere succeservaringen vaak opdiepen uit ons geheugen (lees meer). Dit vergt dat cliënten zich in het gesprek goed op hun gemak voelen en rustig de tijd nemen om diep na te denken over die eerdere successituaties.

Ruimte bieden

Als coaches kunnen we veel dingen doen die cliënten op hun gemak stellen en hen de rust geven om te graven in hun herinnering om die eerdere successen op te diepen. Een belangrijk ding is bijvoorbeeld dat we steeds aansluiten bij hun perspectief wat bevordert dat zij zich serieus genomen voelen. Een ander ding is dat we hen steeds zoveel mogelijk laten kiezen waar ze het over willen hebben wat hen een gevoel van autonomie geeft. En verder bieden we hen alle ruimte om rustig na te denken. We onderbreken niet onnodig en geven alle ruimte en tijd om na te denken. We benadrukken ook dat onze vragen soms moeilijk zijn en dat het dus normaal dat ze er lang over moeten nadenken.

Ogen dicht: beter herinneren

Een nieuw onderzoek (Nash et al., 2015) wijst op een ander klein ding dat wellicht kan helpen bij het herinneren van eerdere successen. In een experiment bleken deelnemers zich beter details te kunnen herinneren van een film die zij hadden bekeken wanneer zij hun ogen dicht deden. Met hun ogen dicht beantwoordden zij vragen van de onderzoekers over die film 23% accurater dan die deelnemers die hun ogen niet sloten.

Goed contact leggen helpt

Verder viel in het onderzoek op dat wanneer de onderzoekers eerst een goed contact hadden opgebouwd met de deelnemers deze zich meer op hun gemak voelden wanneer zij hun ogen dicht deden dan wanneer dat contact niet gelegd was.

 

Vraag: zou het een goed idee zijn wanneer cliënten tijdens coachingsgesprekken hun ogen sluiten om zich eerdere successen beter te kunnen herinneren?

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (4)
  • Interessant (2)