Misschien ziet ze het later

Meer dan 15 jaar geleden verzorgden wij een training aan coaches waarin Insoo Kim Berg optrad als gasttrainer. De dag was om allerlei redenen interessant en leerzaam voor de deelnemers en ook voor ons als organisatoren van de training. Er stonden verschillende onderdelen op het programma. Eén van die onderdelen was een rollenspel waarin Insoo optrad als coach en enkele cursisten als teamleden. Insoo luisterde als coach goed naar wat de teamleden naar voren brachten en sloot daarop aan met een aantal goede vragen, zoals gewenste situatievragen, eerdere successenvragen en vragen naar stapjes vooruit.

She might not get it now but she might get it later

Na afloop van de casus evalueerden we wat er gebeurd was in de plenaire groep. Veel deelnemers merkten op hoe goed het aansluiten en de vragen van Insoo hadden gewerkt in de groep wat te zien was aan hoe de deelnemers in het rollenspel steeds betrokkener en positiever werden. Maar één cursist die het rollenspel geobserveerd had, had gezien dat één van de deelnemers, in het rollenspel (de leidinggevende) niet zo enthousiast uit haar ogen had gekeken maar er zelfs wat fronsend bij had gezeten. De cursist vroeg aan Insoo of de interventies misschien niet hadden gewerkt bij deze leidinggevende? Insoo antwoordde met een glimlach: “Well… She might not get it now, but she might get it later“.

Toen Insoo dit gezegd had, nam de ‘leidinggevende’ zelf het woord. Ze vertelde dat ze inderdaad misschien nog niet zo positief had geleken maar dat zij heel aandachtig zat te luisteren en actief aan het nadenken was over wat ze hoorde en dat ze zich realiseerde dat ze als leidinggevende beslist iets wilde gaan doen met wat de medewerkers naar voren brachten. Wat mij direct opviel in Insoo’s reactie was de optimistische manier waarmee ze keek naar het proces en ook naar de leidinggevende. Ook sprak me aan dat ze de leidinggevende de ruimte had gegeven en het niet meteen als een probleem had gezien dat zij nog niet direct uiterlijk enthousiast had gereageerd.

Ik vind het nog steeds geweldig!

Een aantal maanden later kwam ik een ex-cursist tegen in een trainingslocatie. De vrouw kwam lachtend op me aflopen en zei: “Ik heb zoveel gehad aan jullie training! Ik gebruik elke dag wat ik van jullie heb geleerd en ik vind het nog steeds geweldig!” Ik bedankte haar hartelijk. Maar ik was tegelijk verbaasd want ik herinnerde me dat deze vrouw tijdens de training zelf op mij helemaal niet zo enthousiast was overgekomen maar juist behoorlijk sceptisch. Meteen dacht ik terug aan de opmerking van Insoo: “She might not get it now but she might get it later.”

Het proces bij de ander gaat door wanneer wij al uit beeld zijn

Nadat wij mensen hebben gesproken gaat hun denken door. Ze denken verder na over de vragen die wij hen gesteld hebben. Ze gaan dingen uitproberen die we hen hebben geleerd. Hun leerproces gaat dus gewoon door nadat wij allang uit beeld zijn verdwenen. Terwijl ze misschien in eerste instantie wat terughoudend reageerden op wat wij hen aanreikten kan het zijn dan hun oordeel hierover na verloop van tijd veel positiever wordt.

Geef de ander de ruimte

We hoeven niet te verwachten dat mensen altijd direct enthousiast zijn over wat wij hen aanreiken. Het is logisch dat ze hier eerst even over na moeten denken en dat ze het uit willen proberen. We hoeven dus niet meteen te denken dat er iets misgaat als iemand in eerste instantie wat aarzelend of misschien zelfs wat negatief reageert. Als dat zo is, hoeven we niet meteen iets op te lossen. In plaats daarvan kunnen we die persoon de ruimte te geven om er wat meer over na te denken, over te lezen en mee uit te proberen. Dan ontstaat een nieuwe situatie en kunnen we het gesprek goed verder voeren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (7)