Bevlogenheid (of work engagement, wat ik eigenlijk een mooiere term vind) is een aantrekkelijke en nuttige gemoedstoestand die mensen kunnen hebben in hun werk (lees meer). Bevlogenheid kenmerkt zich door vitaliteit, toewijding en absorptie en heeft als voordelen dat mensen productiever, creatiever, hulpvaardiger en tevredener zijn in hun werk. Er is al redelijk veel bekend over hoe bevlogenheid tot stand komt. Zowel factoren in de situatie als in de persoon dragen er aan bij. Een persoonlijke factor die samenhangt met bevlogenheid is bijvoorbeeld de groeimindset. Nieuw onderzoek van Franziska Depenbrock (2014) laat zien dat ook mindfulness samenhangt met bevlogenheid. Dit interesseert me natuurlijk wel omdat ik recent enkele berichtjes heb geschreven over de vele voordelen van mindfulness meditatie (Flow en mindfulness, Bewijs voor de voordelen van mindfulness-meditatie en Mindfulness-meditatie en progressiegericht werken). De verwachting dat mindfulness ook een bufferende werking heeft tegen ondermijnende effecten van negatieve gevoelens en gebeurtenissen op work engagement werd niet bevestigd in dit onderzoek.  Lees hieronder de samenvatting van het artikel.

 Trainingen Progressiegericht Werken 
 

Being mindfully aware and engaged at work? The role of affect regulative processes for the relationship between daily levels of mindfulness and work engagement

Franziska Depenbrock (2014), Maastricht University Master thesis

Abstract: The present study investigated the relationship between mindfulness, defined as a state of receptive attentiveness to and awareness of the current moment, and employees’ engagement at work. Furthermore, the role of affect regulative processes for this relationship was explored: First, positive affect was examined as a mediator between mindfulness and work engagement. Second, mindfulness was examined as a buffer against the detrimental effects of negative affect and negative affective events on work engagement. Seventy-six employees reconstructed their activities and experiences at work episodically on a workday (57% female, M age = 40 years). Results partially confirmed the hypotheses. Multilevel analysis revealed that mindfulness was positively related to work engagement, and, as predicted, this relationship was partially mediated by positive affect. In addition, mindfulness was found to moderate the negative affect-engagement relationship. However, contrary to expectation, negative affect was negatively related to work engagement in highly mindful individuals, while for individuals low in mindfulness negative affect was positively related to work engagement. Practical implications for using mindfulness to foster work engagement and directions for future research are discussed in conclusion.

Lees het hele artikel »

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)