Wat is bevlogenheid (work engagement)?

In deze post noemde ik enkele vragen over bevlogenheid (work engagement). Nu zal ik enkele antwoorden geven over wat bevlogenheid is, wat het veroorzaakt en wat voor voordelen het oplevert.

1. Wat is bevlogenheid?

  • Bevlogenheid is een gemoedstoestand van voldoening van mensen in hun werk die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie.
  • Vitaliteit gaat over energie, inspanning, volharding en veerkracht; toewijding gaat over betrokkenheid, een gevoel van betekenis, enthousiasme, inspiratie, trots en uitdaging.
  • Absorptie gaat over concentratie, een diepe belangstelling voor het werk, het gevoel dat tijd snel gaat en het moeilijk vinden om je los te maken van het werk.
 Trainingen Progressiegericht Werken 

2. Wat zijn de voordelen van bevlogenheid?

Bevlogenheid hangt samen met de creativiteit van werkers, hun bereidheid om collega’s te helpen, hun organizational citizenship behaviors en hun mentale gezondheid (Schaufeli et al., 2008). Ook zijn cliënten van bevlogen werkers doorgaan tevredener.

3. Hoe stabiel is bevlogenheid?

Het is niet zo dat bevlogenheid eenvoudigweg een blijvende gemoedstoestand is van werkers. In plaats daarvan is het zo dat bevlogenheid fluctueert op een wekelijkse of zelfs dagelijks basis (Sonnentag, 2003; Christian et al., 2011).

4. Welke factoren beïnvloeden bevlogenheid?

Bevlogenheid wordt beïnvloed door zowel contextuele factoren, zoals sociale steun, feedback op het functioneren, invloed op het eigen werk (job control), taakvariatie, en leermogelijkheden (Hakanen et al., 2008), dagelijkse fluctuaties in autonomie, coaching door de leidinggevende, en teamsfeer (Xanthopoulou et al., 2005) en persoonlijke factoren zoals self-efficacy, organisatiegerelateerde zelfwaardering, volharding (Xanthopoulou et al., 2007), hoe uitgerust werkers naar het werk gaan (Sonnentag & Niessen, 2010) en hoe goed zij in staat zijn om te herstellen van stress gedurende de dag door pauzes te nemen (Trougakos et al., 2008) en door positieve sociale, creatieve en sportieve ervaringen te hebben buiten het werk.

Samenvattend

Bevlogenheid is een gemoedstoestand van een werker die beïnvloed worden door contextuele en persoonlijke factoren en die veel voordelen heeft voor individuen en organisaties.

Vraag: welke kleine stap zou jij kunnen zetten om je eigen bevlogenheid te vergroten en die van de mensen met wie jij werkt?

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)