Een nieuw onderzoek van Makoto Matsuo (2018) kijkt naar het verband tussen vier interessante concepten binnen de psychologie: work engagement, leerdoelen, job crafting en reflectie.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

1. Work engagement

Work engagement (bevlogenheid) is een belangrijk concept in de psychologie. Het is een gemoedstoestand van voldoening van mensen in hun werk die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie (lees meer over de details). Wanneer we work engagement ervaren, voelen we ons niet alleen beter, we presteren ook beter en werken beter samen met anderen. 

2. Leerdoelen-oriëntatie

Leerdoelen zijn doelen die geformuleerd worden in termen van aan te leren kennis en vaardigheden. Leerdoelen leiden niet alleen tot leren. Hoewel leerdoelen niet de nadruk leggen op de te behalen resultaten, leiden ze in veel situaties wel tot goede resultaten, vaak zelfs in sterkere mate dan resultaatsdoelen (lees meer hierover).

3. Job crafting

Job crafting is het proces waarbij werknemers zelf veranderingen aanbrengen in de inhoud, de context of de eisen van hun werk, zodanig dat het werk beter gaat aansluiten bij hun interesses en waarden. Job crafting bestaat uit vier dimensies: het vergroten van de structurele hulpmiddelen in het werk, het vergroten van sociale hulpmiddelen in de functie, het vergroten van de uitdagende functie-eisen en het verkleinen van de belemmerende functie-eisen.  Onderzoek van Demerouti et al. (2015) wijst erop dat het zoeken van uitdaging positief samenhangt met work engagement terwijl het verlagen van de functie-eisen hier negatief mee samenhangt. 

4. Reflectie

Reflectie is gedefinieerd als de mate waarin werknemers van tijd tot tijd nadenken over hun werkdoelen en aanpakken. Reflectie kan gezien worden als een essentiële voorwaarde om te leren op basis van ervaringen en ook voor het reguleren van het eigen gedrag en ook voor het kunnen invullen van job crafting. 

Gevonden relaties

Matsuo onderzocht de relaties tussen deze concepten in een onderzoek onder verplegend personeel in Japan (N=266). Verwacht werd dat het stellen van leerdoelen samenhing met het ervaren van work engagement. Daarnaast werd verwacht dat job crafting een mediërende variabele in deze relatie tussen leerdoelen en work engagement vormde. Ten slotte werd verwacht dat reflectie een modererende variabele was in de relatie tussen leerdoelen en job crafting. Al deze verwachtingen werden in het onderzoek bevestigd. De onderstaande figuur toont de gevonden resultaten. 

Implicaties

Volgens de onderzoeker suggereren deze resultaten dat het selecteren van mensen met een gerichtheid op leerdoelen nuttig kan zijn om job crafting en work engagement in de organisatie te stimuleren. Daarnaast kunnen organisaties werknemers gelegenheid bieden om te reflecteren op hun werk en om via job crafting uitdagingen te creëren die aansluiten bij hun interesses, competenties en waarden. 

 

 

 

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)