Intellectuele nederigheid en acceptatie van AI

We leven in een tijd waarin kunstmatige intelligentie (AI) ons leven ingrijpend begint te veranderen. Nieuw onderzoek (Li, 2023) laat zien hoe intellectuele nederigheid – het besef van de feilbaarheid van onze overtuigingen en kennis – onze houding ten opzichte van AI, specifiek ChatGPT, beïnvloedt. Vier studies met in totaal 943 deelnemers onderzoeken dit, gebruikmakend van zowel zelfrapportage als gedragsmatige uitkomstvariabelen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Studie 1: Chinese universiteitsstudenten

Deze studie (N=243) onderzocht de relatie tussen intellectuele nederigheid en houdingen ten opzichte van ChatGPT onder Chinese universiteitsstudenten. Via een enquête werd vastgesteld dat studenten met hogere niveaus van intellectuele nederigheid ChatGPT meer accepteerden en minder angst ervoor hadden.

Studie 2: Gedragsmaatregelen

Met deelnemers uit een ander Chinees sample (N=250) werd onderzocht of de bevindingen van Studie 1 standhielden in een gedragscontext. De resultaten toonden aan dat deelnemers met meer intellectuele nederigheid vaker teksten kozen die door ChatGPT waren gegenereerd.

Studie 3: Experimenteel ontwerp met volwassen populatie

Deze studie (N=225) onderzocht hoe intellectuele nederigheid causaal de houdingen ten opzichte van ChatGPT beïnvloedt. De resultaten wezen uit dat deelnemers in de conditie met hoge intellectuele nederigheid positiever stonden tegenover het gebruik van ChatGPT in advertenties.

Studie 4: Mediatie van openheid voor ervaringen

De vierde studie (N=225) bekeek welke psychologische mechanismen de relatie tussen intellectuele nederigheid en acceptatie van ChatGPT mediëren, waarbij openheid voor ervaringen als belangrijke factor naar voren kwam.

Conclusie en toekomstperspectieven

Dit onderzoek vond over alle studies heen consistent bewijs dat intellectuele nederigheid geassocieerd is met positievere houdingen ten opzichte van ChatGPT. Dit suggereert dat het begrijpen en ontwikkelen van intellectuele nederigheid kan bijdragen aan een succesvollere integratie en acceptatie van AI in de samenleving.

Deze studie benadrukt de waarde van een evenwichtige benadering van AI, waarbij intellectuele nederigheid uiteraard niet gelijkstaat aan blind enthousiasme, maar aan een bereidheid om te leren en kritisch te blijven. Het erkent de complexiteit en risico’s van AI en streeft naar een benadering waarin zowel de voordelen als de risico’s worden afgewogen. (Lees ook: Hoe wil ik mij van dag tot dag verhouden tot dit onderwerp?)

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)