De Opbrengsten van Progressiegerichte Opleidingen

Progressiegerichte opleidingen die wij, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien, al jarenlang verzorgen, bieden talrijke voordelen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  • De Opleiding Progressiegericht Werken is bedoeld voor coaches, docenten, adviseurs en trainers die effectievere interventies willen leren toepassen om progressie te bereiken met hun cliënten en studenten.
  • De Opleiding Progressiegericht Leidinggeven richt zich op leidinggevenden die hun leiderschapsvaardigheden willen verbeteren en hun teams effectiever willen aansturen.

Beide opleidingen helpen deelnemers uit diverse sectoren en met verschillende ervaringsniveaus om hun vaardigheden te verbeteren en professionele groei te realiseren. In dit artikel verkennen we zes kernvoordelen van deze opleidingen en hoe ze bijdragen aan blijvende groei en impact op de werkvloer.

I. Opbrengsten van het meedoen aan onze progressiegerichte opleidingen

Hieronder kun je lezen welke verschillende soorten opbrengsten deelnemers aan onze opleidingen zoal zeggen te ervaren.

 

1. Kennis over Psychologie

De opleidingen in progressiegericht werken vergroten je kennis over psychologie. Dit is cruciaal omdat er een psychologische component is in alles wat we doen. Deze kennis over psychologie helpt je om jezelf en anderen beter te begrijpen, waardoor je effectiever kunt handelen en communiceren. Het opdoen van actuele psychologische inzichten is niet alleen waardevol voor professionals zoals managers, leraren en hulpverleners, maar ook voor iedereen die zijn of haar persoonlijke en professionele leven wil verbeteren. Dit is zo omdat het toepassen van psychologische kennis je in staat stelt om beter in te spelen op het perspectief en de behoeften van anderen, wat bijdraagt aan een effectievere en prettigere samenwerking.

2. Betere Gespreksvaardigheden

Deelnemers aan progressiegerichte opleidingen ervaren aanzienlijke voordelen door het verbeteren van hun gespreksvaardigheden. Ze leren activerende vragen stellen, erkennend reageren op gesprekspartners en het benutten van de input van hun gesprekspartners. Hierdoor verlopen gesprekken soepeler en leveren ze meer op. Het ontwikkelen van een begripvolle en positieve houding helpt hen om effectiever om te gaan met uitdagende situaties en een ondersteunende werkomgeving te bevorderen. Door duidelijk te communiceren zijn ze beter in staat gezamenlijk om betekenisvolle progressie te bereiken.

3. Versterking van een Groeimindset

De opleidingen stimuleren een groeimindset bij de deelnemers, waardoor ze in staat zijn om te leren van fouten en open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. De groeimindset bevordert veerkracht, aanpassingsvermogen en een toewijding aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarnaast helpt een groeimindset om beter samen te werken en om te innoveren.

4. Versterking van Autonome Motivatie

Deelnemers leren hoe ze autonome motivatie bij zichzelf en anderen kunnen versterken, wat leidt tot een grotere betrokkenheid, voldoening en prestaties op de werkvloer. Autonome motivatie speelt een cruciale rol in het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

5. Leiderschap en Betekenisvolle Progressie

Progressiegerichte opleidingen versterken de leiderschapskwaliteiten van deelnemers, waardoor ze in staat zijn om betekenisvolle progressie te bevorderen binnen hun teams en organisaties. Door anderen te inspireren en te beïnvloeden, creëren ze een omgeving waarin medewerkers gemotiveerd zijn om continu te verbeteren en uit te blinken. Deze versterkte leiderschapsvaardigheden dragen bij aan effectievere teams en wendbare organisaties die sneller kunnen groeien en zich soepel aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo dragen progressiegerichte leiders bij aan een duurzame en succesvolle ontwikkeling van zowel individuen als organisaties.

6. Netwerken en Loopbaanontwikkeling

Deelname aan progressiegerichte opleidingen biedt waardevolle netwerkmogelijkheden en bevordert loopbaanontwikkeling. Deelnemers ontmoeten professionals uit verschillende sectoren, wat kan leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden en kansen.

Trainingen Progressiegericht Werken

II. Hoe de Opleidingen deze Opbrengsten Bereiken

De opleidingen omvatten intensieve oefensessies met trainers en andere deelnemers, waarbij de geleerde vaardigheden en kennis in de praktijk worden gebracht. Daarnaast maken de deelnemers gebruik van een online leeromgeving met artikelen, filmpjes, podcasts en andere leermiddelen die hen ondersteunen in hun groeiproces.

 

1. Opleidingsessies: Intensief Uitproberen en Oefenen

De opleidingssessies van progressiegerichte opleidingen zijn ontworpen om deelnemers actief te betrekken bij het leerproces. Tijdens de sessies krijgen deelnemers de gelegenheid om intensief te experimenteren en te oefenen met nieuwe technieken en vaardigheden. Zowel met de trainers als met andere deelnemers wordt er gewerkt aan het verbeteren van communicatie, probleemoplossing en doelen stellen. Door deze praktische benadering krijgen deelnemers direct feedback en kunnen ze snel hun vaardigheden verbeteren.

2. Online Leeromgeving: Toegang tot Diverse Leermaterialen

Tussen de opleidingssessies door hebben deelnemers toegang tot een uitgebreide online leeromgeving. Deze omgeving bevat tal van leermaterialen, zoals artikelen, video’s, podcasts, suggesties, kennistestjes en meer. Deelnemers kunnen hierdoor hun kennis verdiepen en de vaardigheden die tijdens de opleidingssessies zijn geleerd verder ontwikkelen. De online leeromgeving zorgt ervoor dat deelnemers gemotiveerd blijven en ondersteunt hen bij het toepassen van het geleerde in hun dagelijkse werkpraktijk.

3. Samenwerken met Buddy’s: Voorbereiden, Oefenen en Nabespreken

Een belangrijk aspect van progressiegerichte opleidingen is het samenwerken met buddy’s. Tussen de sessies door krijgen deelnemers de gelegenheid om samen met hun buddy’s activiteiten voor te bereiden, te oefenen en na te bespreken. Deze samenwerking biedt deelnemers de mogelijkheid om hun inzichten en ervaringen te delen, feedback te geven en te ontvangen, en van elkaar te leren. Dit versterkt de ontwikkeling van vaardigheden en het toepassen ervan in de praktijk.

Conclusie

Progressiegerichte opleidingen bieden de deelnemers een breed scala aan opbrengsten, variërend van het vergroten van kennis en het verbeteren van gespreksvaardigheden tot het ontwikkelen van leiderschap en het uitbreiden van professionele netwerken. Door de combinatie van intensieve oefensessies, een online leeromgeving, samenwerking met buddy’s en een praktijkgerichte aanpak, zorgen deze opleidingen ervoor dat deelnemers klaar zijn om hun nieuwe vaardigheden en inzichten toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. De investering in progressiegerichte opleidingen kan leiden tot blijvende positieve veranderingen in zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)