Progressiegericht woordenboek


 Psychologische component:

Alles wat meemaken in ons leven, iedere taak die we doen, ieder gesprek dat we voeren, heeft een psychologische component in zich. De psychologische component is nooit allesbepalend voor ons welbevinden en onze effectiviteit. Maar de psychologische component speelt altijd een rol en nogal eens een uitermate belangrijke rol. Onze psychologische intuïties kunnen soms behulpzaam zijn maar in andere gevallen leiden tot verkeerde oordelen en beslissingen. Via wetenschappelijk onderzoek kunnen we stap voor stap robuuste psychologische theorieën ontwikkelen die ons kunnen helpen om onszelf en situaties beter te begrijpen en om effectiever te handelen. Sommige stukjes psychologische kennis zullen vrijwel universeel van toepassing zijn, andere stukjes zijn specifiek van toepassing op bepaalde soorten individuen en specifieke soorten situaties.


Klik hier om meer te lezen over Psychologische component

► Verwante begrippen: Psychologie, Psychologische interventies, Psychologische basisbehoeften
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Neuroplasticiteit, Smalle rationaliteit, Doxastische openheid, Maladaptieve stresswaarderingen, Waargenomen liking gap


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.