George Miller

George Miller was één van de grondleggers van de cognitieve psychologie en van de psycholinguïstiek. Hij verwierf onder andere faam met zijn artikel The Magical Number Seven, Plus or Minus Two, waarin hij waarin liet zien dat de capaciteit van het menselijk kortetermijngeheugen gelimiteerd is tot het kunnen onthouden van ongeveer 7 elementen. Toen Miller in 1969 president werd van de American Psychological Association (APA) deed hij een uitspraak die mij aanspreekt.

Trainingen Progressiegericht Werken

Psychologie moet worden beoefend door niet-psychologen

Miller deed de volgende uitspraak:

Psychologie moet worden beoefend door niet-psychologen. … De geheimen van ons vak hoeven niet gereserveerd te worden voor hoogopgeleide specialisten. Psychologische feiten moeten vrijelijk worden verspreid onder iedereen die ze nodig heeft en kan gebruiken. … Er zijn simpelweg niet genoeg psychologen, zelfs niet-professionele gebruikers, om aan elke behoefte aan psychologische diensten te voldoen. De mensen in het algemeen zullen hun eigen psycholoog moeten zijn, en hun eigen toepassing moeten maken van de principes die we vaststellen. … Het is minder onze verantwoordelijkheid om de rol van experts op ons te nemen en zelf psychologie toe te passen, dan om het weg te geven aan de mensen die het echt nodig hebben. (Miller, 1969, blz. 1070-1071)

Alles heeft een psychologische component

  • Alles wat meemaken in ons leven, iedere taak die we doen, ieder gesprek dat we voeren, heeft een psychologische component in zich. Die psychologische component is er alleen al vanwege onze eigen psychologie. Hij kijken we aan tegen de situatie? Denken we dat de taak kunnen uitvoeren? Voelen we ons onzeker? Weten we hoe we het gesprek het beste kunnen aanpakken?
  • Maar de psychologische component is er ook nog eens omdat bijna alles wat we doen ook betrekking heeft op andere mensen die ook psychologische wezens zijn. Hoe zien deze mensen ons? Hoe interpreteren zij wat wij zeggen en doen? Hoe bepaalt dit hun handelen weer?
  • De psychologische component is nooit allesbepalend voor ons welbevinden en onze effectiviteit. In wat we ook doen zijn er altijd andere factoren die ook belangrijk zijn voor ons welbevinden en functioneren. Maar de psychologische component speelt altijd een rol en nogal eens een uitermate belangrijke rol.

Kennis over psychologie kan ons helpen

  • We hebben als mensen allemaal een behoorlijke hoeveelheid psychologische intuïties die sterk van invloed zijn op hoe we kijken naar en handelen in situaties. Deze intuïties, die in belangrijke mate tot stand gekomen zijn via hoe wij als organisme zijn geëvolueerd, zijn vaak nuttig en belangrijk. Ze helpen ons om situaties snel te kunnen beoordelen. Maar ze slaan ook nogal eens de plank mis. Dit is waar de psychologische wetenschap ons kan helpen.
  • Via wetenschappelijk onderzoek kunnen we stap voor stap robuuste psychologische theorieën ontwikkelen die ons kunnen helpen om onszelf en situaties beter te begrijpen en om effectiever te handelen.
  • Sommige stukjes psychologische kennis zullen vrijwel universeel van toepassing zijn, andere stukjes zijn specifiek van toepassing op bepaalde soorten individuen en specifieke soorten situaties.

Psychologische kennis is voor iedereen

  • Psychologie gaat ons allen aan. Het is niet zo dat psychologie pas interessant wordt als er iets mis is gegaan in een mensenleven, zoals bij een depressie of na een trauma. Psychologie is voortdurend relevant. Daarom is het een misvatting de toepassing van psychologische kennis ooit voorbehouden kan blijven aan experts. Dit is het belangrijke inzicht van Miller.
  • De verspreiding van psychologische kennis is daarom essentieel. In dit artikel zeg ik dat een van onze doelen binnen progressiegericht werken is om de kloof tussen theorie en praktijk te helpen overbruggen. Veel mensen die wij tegenkomen, zoals opvoeders, leraren, leidinggevenden, hulpverleners, etc, zijn voortdurend dingen aan het doen waarin de psychologische component fors is. Psychologische kennis kan voor hen heel nuttig zijn. Zelf hebben ze echter vaak weinig mogelijkheden om bij te houden wat er zoal beschikbaar is aan psychologische kennis. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor volwassenen. Ook kinderen kunnen veel baat hebben bij het aanleren van psychologische kennis.

We moeten psychologie weggeven

Daarom moeten psychologen hard werken om deze kennis voor iedereen beschikbaar te maken. In de woorden van Miller: we moeten psychologie weggeven.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (1)