SPI 2020: Boekt de wereld progressie? Is het genoeg?Vandaag is de Social Progress Index (SPI) van 2020 gepubliceerd. De SPI brengt via niet-economische indicatoren in kaart hoe goed het met landen gaat. Deze indicatoren gaan over het vermogen van landen om te voldoen aan de basisbehoeften van hun burgers en om de bouwstenen te verschaffen die het mogelijk maken voor burgers en gemeenschappen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en om condities te scheppen voor alle individuen om hun volle potentieel te realiseren. Lees hieronder hoe het gaat in de 163 landen die in de SPI worden beschreven. Blijft de wereld over het geheel genomen progressie boeken? Hoe staat Nederland ervoor? Zijn er in Nederland duidelijke dingen die verbetering behoeven? Welke landen gaan het snelst vooruit? Welke landen gaan juist achteruit? Hoe doet de Verenigde Staten het in het tijdperk van Donald Trump?

Resultaten voor Nederland

De onderstaande figuur toont welke indicatoren zijn gemeten in de SPI en laat de resultaten voor Nederland zien.

Nederland scoort tamelijk goed en staat over het geheel genomen op de 10e plaats in het overzicht. Op meerdere indicatoren scoort Nederland het beste van alle landen ter wereld. Dat er veel te verbeteren blijft, wordt ook snel duidelijk als je het overzicht goed bekijkt. Verbeteringen lijken bijvoorbeeld hard nodig op de gebieden van Access to basic knowledge, Environmental quality en enkele aspecten van Inclusiveness.

Resultaten voor de wereld

Hieronder staan samengevat enkele overige resultaten die genoemd worden in het verslag.

  1. Over het algemeen verbetert de wereld. Sinds 2014 is de wereldgemiddelde score gestegen van 60,63 naar 64,24, en is er verbetering opgetreden op acht van de 12 componenten van sociale vooruitgang.
  2. De progressie verloopt niet snel genoeg. De index geeft de resultaten weer met betrekking tot alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en laat zien dat, als de huidige trends zich voortzetten, de wereld de doelstellingen pas in 2082 zal bereiken. De gegevens geven ook aan dat, tenzij er dringende maatregelen worden genomen, de Covid-19-pandemie ons nog een decennium zal terugdringen, waardoor het bereiken van de doelen wordt uitgesteld tot 2092 – meer dan 60 jaar na de streefdatum voor 2030.
  3. Er zijn specifieke probleemgebieden. Ondanks de algemene vooruitgang zijn persoonlijke rechten en inclusiviteit sinds 2011 afgenomen, terwijl de wereld op het gebied van milieukwaliteit en persoonlijke veiligheid is gestagneerd.
  4. Landen die het goed doen. Noorwegen staat op de eerste plaats in de wereld op het gebied van sociale vooruitgang met een score van 92,72. De snelste vooruitgang in het afgelopen decennium is geboekt onder de ontwikkelingslanden, waarbij Gambia, Ethiopië en Tunesië een opmerkelijke verbetering lieten zien.
  5. Landen die het niet goed doen. Er zijn belangrijke uitschieters die zijn afgenomen op het gebied van sociale vooruitgang. Het meest opvallend is dat de Verenigde Staten blijft achteruitgaan, zowel in absolute termen als in verhouding tot hun welvarende medewereldmachten, slechts 28e staat op het gebied van sociale vooruitgang en slechts één van de drie landen is die de afgelopen tien jaar in sociale vooruitgang achteruit zijn gegaan.

Ga voor de details naar Announcing the 2020 Social Progress Index.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (0)