In een vorig bericht werden twee publicaties genoemd die laten zien dat zelfkritiek progressie belemmert. Blijkbaar werkt een dergelijk harde aanpak van jezelf niet goed. Werkt een vriendelijke ‘zelfaanpak’ beter? Nieuw onderzoek laat zien dat dit inderdaad het geval is.

Trainingen Progressiegericht Werken

In The Surprising Motivational Power of Self-Compassion  worden vier manieren genoemd waarop zelfcompassie mensen helpt:

  1. Mogelijkheden zien om te veranderen,
  2. Vergroten van de motivatie om te veranderen,
  3. Stappen zetten richting verandering,
  4. Jezelf motiveren door jezelf te vergelijken met mensen die het beter doen.

Hier is het onderzoek waarop dit gebaseerd is:

Self-Compassion Increases Self-Improvement Motivation

By Juliana G. Breines and Serena Chen

Abstract: Can treating oneself with compassion after making a mistake increase self-improvement motivation? In four experiments, the authors examined the hypothesis that self-compassion motivates people to improve personal weaknesses, moral transgressions, and test performance. Participants in a self-compassion condition, compared to a self-esteem control condition and either no intervention or a positive distraction control condition, expressed greater incremental beliefs about a personal weakness (Experiment 1); reported greater motivation to make amends and avoid repeating a recent moral transgression (Experiment 2); spent more time studying for a difficult test following an initial failure (Experiment 3); exhibited a preference for upward social comparison after reflecting on a personal weakness (Experiment 4); and reported greater motivation to change the weakness (Experiment 4). These findings suggest that, somewhat paradoxically, taking an accepting approach to personal failure may make people more motivated to improve themselves.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (1)