De Vicieuze Cirkel van Mindset en Psychologische Stress

De mentale gezondheid van leerlingen en studenten is de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp van zorg geworden. De druk om te presteren, sociale verwachtingen en leeruitdagingen kunnen een zware last vormen voor jonge mensen. Een recente studie van Kroeper et al. (2024) biedt inzicht in een cruciale factor die bijdraagt aan deze stress: de perceptie van mindset in de klas. Ze ontdekten een vicieuze cirkel van mindset en psychologische stress.

Trainingen Progressiegericht Werken

Wat is Mindset?

Voordat we dieper ingaan op de bevindingen van de studie, is het belangrijk om te begrijpen wat we bedoelen met “mindset”. Mindset verwijst naar de overtuigingen die mensen hebben over de veranderbaarheid van hun intelligentie, vaardigheden en eigenschappen. Een groeimindset is het geloof dat we deze kunnen ontwikkelen. Een statische mindset is het geloof dat deze eigenschappen vaststaan en dat we ze nauwelijks kunnen veranderen.

De Studie: Een Wederkerige Relatie

De studie onderzocht hoe de perceptie van klasgenoten over de mindset in de klas gerelateerd is aan psychologische stress bij studenten. De onderzoekers ontdekten een wederkerige relatie tussen deze factoren. Gedurende één semester volgden de onderzoekers 288 studenten die een natuurkundecursus volgden. De gegevens werden verzameld via wekelijkse enquêtes waarin studenten hun persoonlijke mindset, de waargenomen mindset van hun klas en hun niveaus van psychologische stress rapporteerden.

► De resultaten toonden aan dat:

  • wanneer studenten de klasomgeving als meer statisch ervoeren, ze later in het semester hogere niveaus van psychologische stress rapporteerden
  • studenten die hogere niveaus van stress ervoeren, hun klasomgeving later als meer statisch zagen

De Vicieuze Cirkel van Mindset en Psychologische Stress

Dit wederzijdse effect creëert een vicieuze cirkel: studenten die denken dat hun klasgenoten en docenten geloven dat intelligentie vaststaat, voelen zich meer gestrest. Deze stress versterkt op zijn beurt hun perceptie dat de klasomgeving statisch is. Deze bevindingen benadrukken hoe belangrijk het is om zowel mindset percepties als psychologische stress tegelijkertijd aan te pakken.

Praktische Implicaties

Wat kunnen we met deze informatie doen? Hier zijn enkele suggesties die de auteurs noemen:

  1. Creëer een omgeving die groeimindset bevordert: De auteurs benadrukken het belang van het creëren van klasomgevingen die groeimindsetboodschappen bevorderen. Dit houdt in dat leraren en onderwijsassistenten signalen moeten geven dat intelligentie en vaardigheden ontwikkelbaar zijn door inzet, hulp, en doorzettingsvermogen.
  2. Verminder statische mindset signalen: Onderwijsinstellingen moeten zich bewust zijn van en proberen het aantal signalen dat een statische mindset bevordert te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het vermijden van feedback die de nadruk legt op aangeboren talenten en door het benadrukken van het belang van inzet en leerprocessen.
  3. Psychologische ondersteuning integreren: De studie suggereert dat interventies zich niet alleen moeten richten op het veranderen van mindset, maar ook op het bieden van psychologische ondersteuning om stress te verminderen. Door beide aspecten tegelijk aan te pakken, kan de vicieuze cirkel van stress en statische mindsetpercepties doorbroken worden.
  4. Train docenten en onderwijsassistenten: Het trainen van docenten en onderwijsassistenten om groeimindsetboodschappen over te brengen en om effectief om te gaan met signalen van een statische mindset kan bijdragen aan een meer ondersteunende leeromgeving.

Conclusie

De mentale gezondheidsproblemen onder studenten vereisen effectieve en goed doordachte interventies. Deze studie laat zien dat percepties van mindset en psychologische stress elkaar wederzijds beïnvloeden, wat suggereert dat beide aspecten tegelijk moeten worden aangepakt om echte vooruitgang te boeken. Door een ondersteunende leeromgeving te creëren die een groeimindset bevordert en psychologische welzijn ondersteunt, kunnen we studenten helpen beter en prettiger te leren en presteren.

Lees ook:

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)