Voorbeelden van docentgedragingen die boodschappen geven over mindset

Veel docenten zijn geïnteresseerd in de mindsettheorie en zoeken naar manieren om de bevindingen van deze theorie praktisch toe te passen. In dit artikel presenteer ik, op basis van het werk van Kathryn Kroeper en haar collega’s een overzicht van praktische gedragingen van docenten die een groeimindset bij studenten/leerlingen oproepen. Ook presenteer ik een lijst van docentgedragingen die juist een statische mindset oproepen en die docenten dus beter kunnen vermijden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Beleefde mindsets van docenten doen ertoe

Studenten die denken dat hun docenten intelligentie zien als vastliggend (die dus denken dat hun docent een statische mindset heeft), ervaren een grotere psychologische kwetsbaarheid in de klas (b.v. minder erbij horen, meer last hebben van het imposter syndroom), behalen minder goede resultaten, zijn minder vaak aanwezig in de les, en vallen eerder uit dan studenten die de mindset van hun docent beleven als een groeimindset. Lees meer: hier en hier.

4 Categorieën van mindset-gerelateerde docentgedragingen

Kroeper et al. (2022) identificeerden vier categorieën van docentgedragingen die studenten informatie geven over de mindset van de docent:

  1. Boodschappen over succes: wanneer docenten de kenmerken beschrijven die nodig zijn voor succes in de klas (bv. hard werken, hulp zoeken en doorzettingsvermogen, vs. aangeboren, natuurlijk talent of briljantheid) en communiceren dat zij denken dat sommige studenten waarschijnlijk (vs. onwaarschijnlijk) vooruitgang zullen boeken en zullen slagen, nemen studenten een groeimindset waar bij hun docenten;
  2. Mogelijkheden bieden: wanneer docenten veel (vs. weinig) mogelijkheden bieden om te oefenen en meer (vs. minder) feedback geven aan studenten, nemen studenten een groeimindset waar bij hun docenten;
  3. Reactie op moeilijkheden: wanneer docenten op moeilijkheden, verwarring of slechte prestaties van studenten reageren met steun, strategieën en extra mogelijkheden om zich te verbeteren (in plaats van met frustratie en berusting dat verbetering niet mogelijk is), nemen studenten een groeimindset waar bij hun docenten;
  4. Waardetoekenning aan leren: wanneer docenten waarde hechten aan het leren en de ontwikkeling van studenten door verbetering te laten zien of commentaar te geven op de ontwikkeling van studenten (in tegenstelling tot het op moeiteloze, foutloze prestaties en “natuurlijke” genialiteit), nemen studenten een groeimindset waar bij hun docenten;

Voorbeelden van docentgedragingen die boodschappen geven over hun mindset

Hieronder vind je een tabel met voorbeelden van mindset-gerelateerde docentgedragingen (volgens studenten) die Kroeper et al. identificeerden in hun onderzoek.

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (6)
  • Interessant (3)