Hoe een statische mindset over persoonlijkheid samenhangt met depressie en psychische nood

Eerdere studies suggereren dat er een samenhang is tussen een statische mindset over persoonlijkheid en internaliserende klachten zoals depressie en psychische nood. In hoeverre is deze relatie er inderdaad en hoe zou deze dan tot stand komen?

Trainingen Progressiegericht Werken

Statische mindset en depressie en psychische nood

Studies suggereren dat pubers met een statische mindset over persoonlijkheid een grotere kans hebben om internaliserende symptomen te rapporteren tijdens de sociaal stressvolle overgang naar de middelbare school.

Met een statische mindset over persoonlijkheid (ook wel een entity theory over persoonlijkheid genoemd) wordt bedoeld: de overtuiging dat mensen hun eigenschappen niet kunnen veranderen.

Met internaliserende symptomen wordt hier bedoeld: depressieve klachten en psychische nood.

Hoe kan een manier van denken samenhangen met gevoel?

Onderzoek Seo et al.

Seo et al. (2021) onderzochten of deze samenhang tussen mindset en internaliserende problematiek inderdaad optreedt en welke mechanismes hieraan ten grondslag liggen.

Ze voerden twee onderzoeken uit. In hun eerste onderzoek integreerden ze verschillende datasets (N = 6.910) en stelden ze vast dat mindset inderdaad samenhangt met internaliserende symptomen.

Vervolgens gingen ze, in hun tweede onderzoek, op zoek naar mechanismen die deze samenhang konden verklaren. In hun onderzoek maakten ze gebruik van acht-maanden longitudinale gegevens en tien-daagse dagboekverslagen tijdens het stressvolle eerste jaar van de middelbare school (N = 533, 3.199 dagelijkse verslagen).

Resultaten

De resultaten toonden aan dat een statische mindset van persoonlijkheid een toename van internaliserende symptomen voorspelde via twee factoren:

  1. de neiging tot het maken van vaste eigenschap causale attributies over het zelf: na een negatieve gebeurtenis kan het kind bijvoorbeeld denken: “Dit overkomt mij omdat ik niet aardig ben.”
  2. maladaptieve stresswaarderingen: de inschatting van het kind dat het niet beschikt over de mogelijkheden om effectief met de negatieve gebeurtenis of stressor om te gaan.

Factor 1 zegt “hier komt het door” en factor 2 zegt “dit is waarom ik er last van zal blijven houden.” De onderstaande figuur illustreert dit:

Bruikbaarheid

Deze resultaten suggereren dat het verstandig is kinderen vroeg het idee bij te brengen dat mensen kunnen veranderen. Met andere woorden: door ze een groeimindset over persoonlijkheid aan te leren.

Als ouders en opleiders kunnen we kinderen leren dat eigenschappen niet vast hoeven te liggen maar veranderbaar zijn.

Dit kan helpen om de kans te verkleinen dat de kinderen depressieve klachten en psychische nood zullen ontwikkelen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (3)