Bescheiden leiderschap en het functioneren van medewerkers

Hoe hangt bescheiden leiderschap samen met het vertrouwen functioneren van medewerkers? Een onderzoek van Cho et al (2020) geeft hier inzicht in. [um_loggedin show_lock=yes lock_text=”

De rest van dit artikel is alleen toegankelijk voor geregistreerde leden. U kunt zich gratis registreren en hebt dan toegang tot alle artikelen. Mocht u al een account hebben aangemaakt, gebruik dan deze link om in te loggen.

″]

Bescheiden leiderschap

Binnen onderzoek naar leiderschap is er steeds meer aandacht voor bescheiden (/nederig) leiderschap. Dit kenmerkt zich volgens Owens et al. (2013) door:

 1. bereidheid om zichzelf accuraat te zien
 2. waardering voor de sterke punten en bijdragen van anderen
 3. leervermogen, of openheid voor nieuwe ideeën

Voordelen

Onderzoek lijkt erop te wijzen dat bescheiden leiderschap uiteenlopende voordelen heeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 1. grotere betrokkenheid, toewijding en tevredenheid van medewerkers (Owens et al., 2013; Basford et al., 2014)
 2. betere relatie tussen leidinggevende en medewerkers (Qin et al., 2014)
 3. meer psychologische veiligheid en creativiteit op teamniveau (Hu et al., 2018)

Onderzoek Cho et al (2020)

Cho et al. (2020) onderzochten de relaties tussen de volgende variabelen:

 1. Bescheiden leiderschap
 2. Gevoeld vertrouwen door medewerkers
 3. Presteren in de functie
 4. Organizational citizenship behavior tegenover collega’s en tegenover de organisatie (organizational citizenship betekent het tonen van een betrokkenheid die verder gaat dan louter waar de eigen functie om vraagt)
 5. Autonomie in de functie

Hypotheses

De onderzoekers verwachtten dat de relaties tussen de variabelen zouden zijn als weergegeven in de onderstaande figuur. Met andere woorden: bescheiden leiderschap beïnvloedt hoe vertrouwd medewerkers zich voelen en dit beïnvloedt op zijn beurt het functioneren en de betrokkenheid bij collega’s en de organisaties. Autonomie in de functie is een moderator in de relatie tussen bescheidenheid van de leiding en vertrouwen van de medewerker. Hoe groter de autonomie, hoe sterker deze relatie.

Resultaten

Zij toetsten dit model via experimentele vignetgegevens en driegolfenquêtegegevens verzameld bij 233 werknemers en hun leidinggevenden van een groot Chinees internetbedrijf. De resultaten ondersteunden hun model.

Conclusie

Zoals ik in een vorig artikel al opmerkte, past de aandacht voor bescheiden leiderschap goed bij de mindsettheorie en onderzoek naar wijsheid. Dit onderzoek laat zien dat bescheiden leiderschap ook een link heeft naar de zelfdeterminatietheorie.

Het nut van bescheiden leiderschap komt namelijk het sterkst tot zijn recht wanneer medewerkers autonomie in hun werk ervaren. De combinatie tussen bescheiden leiderschap en autonomie-ondersteuning lijkt dus een krachtige te zijn (lees ook dit artikel).

[/um_loggedin]

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (1)