Bescheidenheid van leiders leidt tot authenticiteit van volgers

Een onderzoek van Oc et al. (2019) kijkt naar de relatie tussen de bescheidenheid van leidinggevenden en de authenticiteit van medewerkers. Hun bevinding: bescheidenheid van leiders leidt tot authenticiteit van volgers. Lees meer.

Authenticiteit

Authenticiteit is het gevoel dat je je kunt gedragen in overeenstemming met hoe je echt bent. Dit gevoel hangt samen met allerlei positieve uitkomsten zoals welzijn, tevredenheid met het leven, tevredenheid met het werk, zin in het leven, prestaties op het werk en moreel gedrag. Authenticiteit is niet slechts een eigenschap van mensen. Het hangt af van externe factoren, waaronder sociale factoren.

Leider-bescheidenheid en volger-authenticiteit

Onderzoekers Oc et al. (2019) onderzochten hoe leidinggevenden de authenticiteit van hun medewerkers beïnvloeden. Hun verwachting was dat bescheidenheid van leiders ervoor zorgt dat medewerkers zich minder kwetsbaar voelen. Hierdoor zouden ze zich tevens authentieker kunnen voelen. Oc en zijn collega’s onderzochten in hun onderzoek de volgende variabelen:

  1. Leider-bescheidenheid: de mate waarin leiders hun eigen fouten toegeven, hun eigen feilbaarheid erkennen en machtsverschillen tussen hen en hun medewerkers verkleinen
  2. Authenticiteit van leiderbescheidenheid: de mate waarin leiders authentiek zijn in hun bescheidenheid. Met andere woorden: in hoeverre hun bescheidenheid een uiting is van hoe zij echt zijn
  3. Volger-kwetsbaarheid: de mate waarin medewerkers zich kwetsbaar voelen in hun relatie met hun leidinggevende
  4. Volger-authenticiteit: de mate waarin medewerkers zich authentiek voelen

Verwachting

Oc et al. verwachtten dat leiderbescheidenheid, mits die authentiek is, leidt tot minder kwetsbaarheid bij medewerkers waardoor die authentieker kunnen zijn. De onderstaande figuur toont de verwachte relaties tussen de variabelen:

4 Onderzoeken

Onderzoek 1 was een correlationeel onderzoek via enquêtes op een steekproef uit India (N=258). Het tweede onderzoek was een experimenteel onderzoek en werd uitgevoerd op een Amerikaanse steekproef (N=325). Bij dit onderzoek via enquêtes werd leiderschap-bescheidenheid gemanipuleerd.

In onderzoek 3, dat diende als een replicatie van onderzoek 2, werd volger-kwetsbaarheid gemanipuleerd (N=103). In het vierde onderzoek (N=207) werd het hele model getoetst. Hierbij werd gekeken of authenticiteit van leider-bescheidenheid inderdaad een moderator was van de relatie tussen leider-bescheidenheid en volger-kwetsbaarheid. Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een situatiebeschrijving en werd de authenticiteit van leider-bescheidenheid gemanipuleerd. De resultaten in alle vier de studies ondersteunden het hypothetische model consistent.

Implicaties

De resultaten van dit onderzoek lijken erop te wijzen dat het goed is om leider-bescheidenheid te cultiveren, zowel via selectie als leiderschapsontwikkeling. Dit zou ertoe kunnen leiden dat medewerkers zich minder kwetsbaar voelen en daardoor authentieker.

Dit zou voordelen kunnen hebben op de eerder genoemde volgende gebieden: welzijn, tevredenheid met het leven, tevredenheid met het werk, zin in het leven, prestaties op het werk en moreel gedrag.

Voor het cultiveren van leider-bescheidenheid is het nodig om deze niet te verwarren met zwakte, onderdanigheid of incompetentie.

Relaties met andere concepten

Ik zie een relatie tussen dit onderzoek en de mindsettheorie en het onderzoek naar wijsheid. Onderzoek naar mindsets laat zien dat een groeimindset gepaard gaat met het normaliseren van fouten. Leiders die een groeimindset modelleren erkennen hun eigen fouten en staan open voor feedback. In die zin geven zij uiting aan leider-bescheidenheid.

Onderzoek naar wijsheid laat zien dat een aspect van wijsheid intellectuele bescheidenheid is. Dat wil zeggen: het erkennen van de grenzen aan de eigen kennis. Wijsheid (en daarmee intellectuele bescheidenheid) wordt gezien als belangrijk voor leiderschap. De reden hiervoor is dat wijsheid als essentieel wordt gezien voor het omgaan met complexe problemen waarbij sprake is van onzekerheid,  en tegenstrijdige belangen en perspectieven.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)