Aannames in progressiegericht werken

Ons handelen is altijd gebaseerd op bepaalde aannames, veronderstellingen over de werkelijkheid, met andere woorden: over wat waar is. Aannames kunnen expliciet zijn maar ook impliciet. Impliciete aannames zijn veronderstellingen over de werkelijkheid waar we ons maar gedeeltelijk bewust zijn of helemaal niet maar die wel richting geven aan ons handelen. Het proberen om je aannames expliciet te maken is waardevol omdat je ze zo kunt onderzoeken en mogelijk aanpassen. Hieronder doe ik een poging om de aannames waar progressiegericht werken op gebaseerd is te omschrijven. Deze zijn niet alleen geïnspireerd op onze eigen intuïties, ervaringen en logica maar in de meeste gevallen ook, hoewel in wisselende mate, op wetenschappelijke bevindingen. De lijst is een voorlopige lijst. Met de ontwikkeling van onze kennis is het onvermijdelijk en goed dat deze lijst in de toekomst zal worden aangescherpt. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Aannames over mensen

 1. We hebben autonomie, competentie en verbondenheid nodig
 2. Het is goed om te geloven dat we onszelf kunnen ontwikkelen
 3. De menselijke natuur is flexibel
 4. Onze intuïtie is minder betrouwbaar dan we denken

Aannames over betekenisvolle progressie

 1. We houden altijd behoefte aan betekenisvolle progressie
 2. Betekenisvolle progressie motiveert
 3. Progressiemonitoring is nodig voor het opmerken van betekenisvolle progressie
 4. We kunnen altijd blijven voortbouwen op eerdere betekenisvolle progressie

Aannames over duurzame inspanning

 1. We zijn zuinig op onze tijd en energie
 2. Duurzame inspanning is nodig voor betekenisvolle progressie
 3. We kunnen leren om duurzame inspanning als iets positiefs te gaan zien
 4. Het leveren van duurzame inspanning heeft meer voordelen

Aannames over effectieve gesprekken

 1. Sturen op nut maakt gesprekken nuttiger
 2. Erkenning voor het perspectief van de ander maakt gesprekken productiever
 3. Een focus op bereikte en gewenste progressie levert motivatie en ideeën op
 4. Gerichtheid op gewenst gedrag verlaagt de drempel om in actie te komen

 

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (9)
 • Bruikbaar (5)