Emoties zijn belangrijk voor iedereen. We kennen allemaal wel de ervaring dat we iets zeggen waar we later spijt van hebben. Achteraf zeggen we dan dat we ons hebben laten meeslepen door onze emoties. Hoe zit het eigenlijk met emoties? Hebben we zelf invloed op hoe emoties zich ontwikkelen of zijn ze er gewoon en moeten we ze ondergaan? Zijn emoties dingen waar we over moeten praten en die we moeten uiten maar waar we zelf weinig invloed op hebben?

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Onderzoek: effecten van geloven dat emoties onbeheersbaar zijn

Ford et al (2018) deden drie onderzoeken naar mindset en emoties. Zijn stellen dat we tijdens ons leven bepaalde overtuigingen ontwikkelen over emoties. Met name overtuigingen over de beheersbaarheid van emoties zijn interessant. De overtuiging dat emoties onbeheersbaar zijn noemen ze, in navolging van Carol Dweck, entiteitsovertuigingen over emoties. Je kunt ook spreken van een statische mindset over emoties. De onderzoekers gingen er vanuit dat mensen met dergelijke overtuigingen minder snel technieken zullen inzetten om te proberen om hun emoties te beheersen. Hierdoor zullen ze meer last hebben van mentale klachten zoals depressieve klachten, aldus de onderzoekers.

Twee voorbeelden van dergelijke technieken om emoties te beheersen zijn reappraisal en suppression. Reappraisal betekent anders naar je situatie kijken zodat je je er beter over gaat voelen, bijvoorbeeld door in te zien dat de situatie ook positieve kanten zou kunnen hebben. Suppression is het onderdrukken van de emoties bijvoorbeeld door van buiten niet te laten zien hoe je je voelt.

Dit alles is vooral belangrijk voor de jeugd aangezien dit de periode is dat we allerlei overtuigingen vormen over de wereld en over onszelf en dus ook over emoties. De onderzoekers deden drie onderzoeken. Het eerste onderzoek was een dagboekstudie (N = 223, aged 21-60) die liet zien dat een statische mindset over emoties samenhing met het minder gebruik maken van de reappraisal techniek in het dagelijks leven.

In twee vervolgstudies keken de onderzoekers naar de effecten van een statische mindset over emoties van jongeren. In een crosssectionele studie (N = 136, aged 14-18) kwam naar voren dat jongeren met meer statische ideeën over emoties meer depressieve klachten ervoeren en dat dit te maken had met het minder gebruiken van de reappraisal-techniek. In een longitudinale studie met een looptijd van 18 maanden (N = 227, aged 10-18) werd dit patroon opnieuw gevonden.

Reflectie

Dit onderzoek staat niet op zichzelf. Eerder beschreef ik al twee onderzoeken waarin vergelijkbare resultaten werden gevonden (hier). Het is interessant om te zien hoe het onderzoek naar overtuigingen (mindsets) de laatste jaren verbreed is. Oorspronkelijk richtte dit onderzoek zich vooral op mindset over intelligentie en persoonlijkheid. Nu richt het zich meer en meer ook op andere zaken (zie bijvoorbeeld dit artikel).

Om de vraag te beantwoorden die ik opwierp in de titel van dit artikel (zijn we overgeleverd aan onze emoties?): nee, waarschijnlijk veel minder dan we soms misschien vrezen. Geloven dat we onze emoties kunnen beheersen of veranderen leidt er vermoedelijk toe dat we sneller effectieve technieken zoals reappraisal zullen toepassen wat er vermoedelijk toe zal leiden dat we minder snel depressieve klachten zullen ontwikkelen.

Recent schreef ik dat een groter deel van de mensen herstelt na een depressie dan onderzoekers lang hebben gedacht maar dat weinig bekend is over hoe zij dat voor elkaar hebben gekregen. Ik denk dat de factor mindset een belangrijke kan zijn.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (3)