Een groeimindset over zelfregulatie

Een groeimindset is het geloof dat je bepaalde vaardigheden of capaciteiten kunt ontwikkelen met oefening. Onderzoek laat zien dat het hebben van een groeimindset de zelfregulatie mensen verbetert. Ze zien inspanning meer als noodzakelijk en positief, gaan gemakkelijker uitdagingen aan en ze houden beter vol bij tegenslag. In een nieuwe publicatie van Mzarek et al. (2018) wordt de groeimindset over zelfregulatie onderzocht. Met andere woorden: het geloof dat je je vermogen tot zelfregulatie kunt versterken met oefening. De resultaten zijn belangrijk voor iedereen die zich graag wil ontwikkelen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Zelfregulatie: goed maar niet vanzelfsprekend

Zelfregulatie is het vermogen om je aandacht, gedachten, stemmingen en gedrag af te stemmen op je persoonlijke doelen. Zelfregulatie stelt ons in staat om moeilijke uitdagingen aan te gaan, om vol te houden en om verleidingen te weerstaan. Zelfregulatie heeft veel voordelen. Een groter vermogen tot zelfregulatie hangt niet alleen samen met succes in opleiding, werk en relaties maar ook met voldoening, en gezondheid. Zelfregulatie heeft dus veel voordelen maar is allesbehalve vanzelfsprekend. De menselijke neiging om inspanning te vermijden is echter zo veelvoorkomend dat psychologen verschillende termen hebben bedacht om dit verschijnsel te beschrijven. Een daarvan is de wet van de minste mentale inspanning (Balle, 2002).

De zelfregulatiegroeimindset

Als zelfregulatie goed is maar niet vanzelfsprekend is een belangrijke vraag dus: Hoe bevorder je zelfregulatie? Een belangrijke sleutel tot het vergroten van zelfregulatievaardigheden lijkt te zijn het veranderen van hoe we denken over en reageren op inspanning. Veel eerder onderzoek heeft laten zien dat een groeimindset samenhangt met een positieve kijk op inspanning en met een bereidheid om inspanning aan te gaan en vol te houden bij tegenslag. Mzarek et al. (2018) onderzochten de relatie tussen de groeimindset en zelfregulatie nader. Ze richtten zich specifiek op een groeimindset over het vermogen tot zelfregulatie. Deze zelfregulatiegroeimindset houdt het geloof in dat je je vermogen tot zelfregulatie kan verbeteren met oefening.

5 studies

In de eerste studie kregen deelnemers in de experimentele conditie een intensieve zelfregulatietraining met nadruk op de groeimindset over zelfregulatie. Deelnemers in de controlegroep kregen een training over communicatiestrategieën. Deelnemers die de groeimindsettraining hadden gekregen hielden na de training langer vol in het werken aan onoplosbare anagrammen. Dit effect werd deels gemedieerd door veranderde attributies van mentale vermoeidheid. Ze interpreteerden mentale vermoeidheid minder snel als een teken dat ze bijna aan de grenzen van hun mentale beheersing kwamen en hun inspanning moesten verminderen. De zelfregulatie van de deelnemers nam ook toe in hun dagelijks leven.

Opvallend was dat de deelnemers in de experimentele groep meer inspanning leverden terwijl zij niet het gevoel hadden dat zij meer inspanning leverden dan de deelnemers in de controlegroep.

De overige vier studies repliceerden deze effecten en concentreerden zich specifiek op de groeimindset-interventie en lieten zien dat deze leidde tot een grotere volharding en een verminderde vermijding van inspanning. Ook de paradoxale bevinding dat de extra inspanning niet samenging met de beleving van een extra inspanning werd gerepliceerd. Tezamen laten deze studies zien dat een groeimindset over zelfregulatie de bereidheid om uitdagende taken aan te nemen vergroot en de volharding om ze af te maken.

Conclusie

Het cultiveren van een groeimindset over zelfregulatie kan nuttig zijn. Het kan ons minder inspanningsaversief maken en onze volharding ten goede komen. Hierdoor kunnen we gemakkelijker werken aan het versterken van onze kennis en vaardigheden. Ook kan het ons helpen om verleidingen in ons alledaagse bestaan gemakkelijker het hoofd te bieden. En het misschien wel meest interessante effect is dat we de objectieve toename in inspanning niet leidt tot een subjectieve (ervaren) toename in inspanning. Dit paradoxale effect verklaart mijn observatie dat mensen met een groeimindset weliswaar meer inspanningen leveren maar zelden klagen over hoe hard ze moeten werken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (8)