Zelfbevestigingsinterventies leiden tot meer vertrouwen en beter gedrag bij leerlingen

Eén van de bekende psychologische interventies die onder andere veel toegepast worden in onderwijs is de zogenaamde zelfbevestigingsinterventie. Binning et al. (2019) onderzochten in een longitudinaal onderzoek de effecten van zelfbevestigingsoefeningen op gedrag van leerlingen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Zelfbevestigingsinterventies

Een bekende psychologische interventie is die van zelfbevestigingsoefeningen. Dit is een interventie die mensen op momenten die bedreigend zijn voor hun gevoel van eigenwaarde de bevestiging geeft dat zij morele en aangepaste personen zijn. De interventie komt erop neer dat (bijv.) leerlingen gevraagd wordt gedurende ca. 10 minuten schriftelijk te reflecteren op enkele waarden die zij kunnen kiezen uit een lijst en die voor hen persoonlijk belangrijk zijn (zie een voorbeeld). De interventie beschermt het gevoel van eigenwaarde en vermindert de stress van de situatie.

Driejarig onderzoek naar de effecten van zelfbevestiging

Binning et al. (2019) voerden een driejarig veldexperiment op een etnisch diverse middelbare school (N = 163). Via dit experiment testten zij de hypothese dat periodieke zelfbevestigingsoefeningen die door leraren in de klas worden gegeven, het vertrouwen van de leerlingen in de school versterken en hun gedrag verbeteren.

Leerlingen werden willekeurig toegewezen aan ofwel een zelfbevestigingsconditie, waar ze een serie essays in de klas schreven over persoonlijk belangrijke waarden, of een controleconditie, waar ze essays schreven over persoonlijk onbelangrijke waarden.

Resultaten

Aan het einde van 6de leerjaar (leeftijd 11-12 jaar), nadat de leerlingen vier schrijfoefeningen hadden gedaan waren er geen gedragseffecten waar te nemen van de zelfbevestigingsoefening.

Maar na vier extra oefeningen in groep 7 (leeftijd 12-13 jaar) hadden de zelfbevestigingsleerlingen een significant lager percentage discipline-incidenten dan leerlingen in de controleconditie. Het effect bleef groeien en verschilde niet tussen etnische groepen (zie figuur hieronder).

Conclusie

Analyses van onderzoeken onder leerlingen lieten zien dat bevestiging in de loop van de tijd verband hield met meer vertrouwen op school, een tendens die gedeeltelijk het bevestigingseffect op discipline medieerde. Herhaalde zelfbevestiging kan het schoolvertrouwen van leerlingen  versterken en de disciplineproblemen scholen verminderen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)