Werkt zelfdistantiëring bij intense emoties en bij kwetsbare personen?

Onderzoekers Orvell et al. (2020) deden nader onderzoek naar de effecten van zelfdistantiëring. Ze onderzochten of zelfdistantiëring ook werkt bij intense emoties en bij kwetsbare personen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Zelfdistantiëring

Er zijn diverse manieren bekend om mensen hun emoties te laten reguleren, zoals bewuste reframing technieken. Een minder bekende techniek die hiervoor tevens geschikt is, is zelfdistantiëring, ofwel gedistantieerde zelfspraak. Hierbij spreekt de persoon zichzelf (meestal in gedachten) toe vanuit een derdepersoonsperspectief door de eigen naam te gebruiken (“Tom, waarom voel je je zo?”). Onderzoek heeft laten zien dat deze manier van zelfspraak helpt bij het reguleren van emoties (zie bijv. Streamer et al., 2017).

Werkt het ook bij intense emoties en kwetsbare personen?

Wat nog niet bekend is, is of zelfdistantiëring ook goed werkt voor het reguleren van emoties bij intens negatieve ervaringen en bij emotioneel kwetsbare individuen. Orvell et al. (2020) voerden twee experimenten uit om hier achter te komen. Ze lieten minder en meer emotioneel kwetsbare personen reflecteren op eerdere en toekomstige negatieve ervaringen van wisselende emotionele intensiteit. Sommigen lieten ze reflecteren vanuit het ik-perspectief, andere lieten ze reflecteren vanuit een derdepersoonsperspectief (zelfdistantiërend, dus).

Resultaten

Als resultaat vonden zij dat gedistantieerde zelfspraak hielp bij het emotieregulatie bij het nadenken over problemen met een verschillende intensiteit. Dit gold zowel bij het denken over eerder beleefde negatieve ervaringen als toekomstige (gevreesde) negatieve ervaringen. Ook werden deze positieve effecten gevonden bij mensen die emotioneel meer kwetsbaar waren. Het is belangrijk om goed te begrijpen dat de proefpersonen niet het denken over de negatieve situaties in het onderzoek vermeden (het woord distantiëring zou die indruk wellicht kunnen wekken).

Bruikbaarheid

Kennis over de effecten van zelfdistantiëring is natuurlijk bruikbaar voor professionals in de geestelijk gezondheidszorg en voor coaches. Maar ieder van ons kan er baat bij hebben om te weten dat zelfdistantiëring helpt om emoties te reguleren. We voelen ons allemaal weleens slecht. Dan is het nuttig om te weten dat jezelf toespreken vanuit een derdepersoonsperspectief, dus door je eigen naam te gebruiken, helpt. Ook bij intense emoties en ook als je een emotioneel kwetsbare persoon bent.
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (1)