Vaak lukt het ons niet om te functioneren of presteren zoals van ons verwacht wordt. Als mensen niet goed functioneren is onze reflex vaak om hen advies te geven. Maar het geven van advies is vaak minder effectief dan we zouden denken (lees meer). In een nieuw onderzoek van Eskreis-Winkler et al. (2019) wordt een interessante omdraaiing toegepast. Deze onderzoekers onderzochten het effect van het geven van advies op de adviesgever zelf.

Trainingen Progressiegericht Werken

]

Leerlingen gaven 8 minuten lang schriftelijk advies

De onderzoekers wierven voor hun longitudinale, gepreregistreerde onderzoek leerlingen van 7 middelbare scholen (N=1982). De interventie duurde in totaal slechts 8 minuten. Leerlingen in de experimentele conditie moesten advies geven (in de vorm van een motiverende brief) aan jongere leerlingen die graag beter wilden gaan presteren op school. Ze gaven advies voor een zelfgekozen vak en voor wiskunde (een vak dat bij veel leerlingen angst opwekt). De verwachting van de onderzoekers was dat het geven van advies de cijfers van deze leerlingen zou verbeteren. Zij verwachtten namelijk dat het geven van advies om verschillende redenen namelijk nuttig zou zijn voor de adviesgevers zelf.

Redenen waarom advies geven de adviesgever kan helpen

Een eerste reden ligt in het zeggen-is-geloven effect. Mensen hebben de neiging te gaan geloven wat ze zelf uitspreken. Het uitspreken van een advies (bijvoorbeeld om goed je best te doen of door te zetten) zou hierdoor dus ook nuttig kunnen zijn voor de adviesgever zelf. Een tweede reden ligt in het feit dat het formuleren van een gedetailleerd advies inclusief plan de adviesgever op het idee brengt (juist door het concrete karakter van het advies) om het zelf ook toe te gaan passen. Een derde reden ligt in het feit dat het geven van advies (i.t.t. het ontvangen van advies) het zelfvertrouwen en de motivatie van mensen versterkt.

Resultaten: adviesgevers haalden hogere cijfers

De adviesgevers behaalden hogere cijfers dan leerlingen uit de controlegroep in het kwartaal na de interventie voor zowel het zelfgekozen vak als wiskunde. De onderstaande figuur toont deze resultaten. Gegeven dat dit bij uitstek een light touch experiment (zeer eenvoudig en goedkoop – lees meer) is zijn deze resultaten zeer interessant.

Bruikbaarheid

Het is interessant om te zien hoe het geven van van advies de adviesgever kan helpen. We zijn intuïtief geneigd om mensen die ergens niet zo goed in presteren, advies te geven. Maar misschien is het even zinvol (of zinvoller) om hen juist in de rol van adviseur te plaatsen. Dit kan hen helpen om meer zelfvertrouwen te laten krijgen en om hen zelf adviezen te laten formuleren waar ze zich vervolgens ook zelf aan kunnen gaan houden. Een dergelijke interventie is een zelfovertuigingstechniek.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (3)