Verwijder obstakels

Het boeken van progressie in betekenisvol werk is een van de meest motiverende factoren in werk. Daarom is het belangrijk om regelmatig goed te praten over en letten op gewenste en bereikte progressie. Maar wist je dat tegenslag, mislukkingen en belemmeringen een 2 tot 3 keer zo sterk demotiverend effect kunnen hebben? Dit bleek uit onderzoek van Amabile en Kramer. Omdat negatieve gebeurtenissen zo’n sterk negatief effect kunnen hebben, is het belangrijk om, waar je maar kunt, storende en negatieve invloeden weg te nemen. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol. Door als leidinggevende obstakels te verwijderen kun je ervoor zorgen dat gemotiveerde medewerkers onbelemmerd vooruitgang kunnen boeken. Hier zijn vier voorbeelden van zulke obstakels:

 Trainingen Progressiegericht Werken 

1. Ondermijnend gedrag van anderen

Mensen zijn in belangrijke mate sociale wezens. Hoe ze behandeld worden door andere mensen kan een sterk effect hebben op hoe goed ze zich voelen en op hoe goed ze functioneren. Wanneer mensen onrespectvol behandeld worden of tegengewerkt worden door andere mensen (bijvoorbeeld collega’s) dan kan dit een sterk demotiverend effect hebben. Een specifieke vorm van ondermijnend gedrag is weigering om de benodigde medewerking te verlenen aan het werkzaamheden van de betreffende medewerker. Een goede leidinggevende treedt op wanneer structureel ondermijnend gedrag plaatsvindt.

2. Geen toegang tot informatie

Als gemotiveerde medewerkers niet verder kunnen met hun werk omdat ze geen toegang krijgen tot informatie waar ze afhankelijk van zijn dan kunnen ze hierdoor sterk gedemotiveerd raken. Dit is vooral het geval wanneer hen niet duidelijk gemaakt wordt waarom ze geen toegang krijgen tot die informatie.

3. Geen toegang hebben tot middelen

Als medewerkers niet kunnen beschikken over de financiële of materiële middelen om hun taken uit te voeren dan werkt ook dit heel demotiverend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerker die cijfermatige gegevens moet verwerken maar geen toestemming krijgt om goede statistische software aan te schaffen.

4. Belemmerende taken

Als medewerkers gemotiveerd zijn om vooruitgang te boeken in een belangrijke taak maar daar nauwelijks aan toekomen omdat zij belast worden met andere taken die minder betekenisvol voor hen zijn maar die wel overmatig veel tijd in beslag nemen dan is dit een recept voor demotivatie.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan een projectmanager die een belangrijke nieuwe manier van werken in de organisatie moet gaan voorbereiden en invoeren maar tegelijkertijd 3 dagen per week declarabel werk voor klanten moet blijven doen.

Vraag

Welke ervaring heb jij met obstakels en het verwijderen van obstakels? Welke obstakels kun jij verwijderen om onbelemmerde progressie mogelijk te maken voor jezelf en anderen?

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (3)