De keldermetafoor: eerdere successen vinden in de kelder van ons brein

De keldermetafoor: eerdere successen vinden in de kelder van ons brein

Eén van de belangrijke onderdelen van progressiegerichte werken is om zichtbaar te maken wat eerder heeft gewerkt. Progressiegerichte coaches stellen bijvoorbeeld vragen naar eerdere successen aan hun coachees. Als die coachees voorbeelden van eerdere successen hebben gevonden worden ze vaak wat positiever en optimistischer en komen ze bovendien vaak op ideeën voor hoe een stap vooruit kunnen zetten om hun doelen te bereiken. Het bovenstaande klinkt misschien vreemd. Waarom zou iets wat eerder al heeft gewerkt niet sowieso al zichtbaar zijn? Waarom moet je moeite doen om het zichtbaar te maken? Je hebt het toch al eerder zelf meegemaakt? En het was bovendien een positieve ervaring. Waarom zou je je die niet gemakkelijk kunnen herinneren?Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (9)
 • Bruikbaar (7)

5 Voordelen van het vragen om hulp

Vaak hoor ik mensen zeggen: “Ik vraag liever niet om hulp, ik vind dat ik het zelf moet oplossen.” Deze manier van denken heeft zeker iets sympathieks en bewonderenswaardigs. Als mensen zoiets zeggen dan getuigt dat waarschijnlijk van een behoorlijk groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze vinden dat zij in staat moeten zijn om het probleem op te lossen en willen anderen daar niet mee lastig vallen. Maar het is denk ik goed om je bewust te zijn van een andere manier van kijken naar het vragen om hulp. Vragen om hulp kan namelijk allerlei voordelen hebben, vooral voor jezelf maar ook voor anderen. Hier zijn enkele voordelen van het vragen om hulp:Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (8)
 • Bruikbaar (7)

Continu realiseren van kleine verbeteringen

Continu realiseren van kleine verbeteringen

Een goede manier om veranderingen te realiseren in organisaties is door iedereen te betrekken bij het continu realiseren van kleine verbeteringen. 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (1)

Het beïnvloeden van mindsets

Het beïnvloeden van mindsetsEr zijn verschillende manieren om bij andere mensen een groeimindset op te wekken. Ik beschrijf er hieronder enkele. 

Wanneer mensen de voordelen van een groeimindset beginnen te begrijpen en ervaren willen raken ze vaak ook geïnteresseerd in hoe ze een groeimindset bij anderen kunnen opwekken. Dit geldt in het bijzonder voor mensen in begeleidende rollen zoals ouders, docenten en leidinggevenden. Er zijn veel manieren waarop je de mindset van andere mensen kunt beïnvloeden. Sommige van die manieren zijn direct, andere zijn meer indirect. Met directe beïnvloedingswijzen bedoel ik gedrag waarbij je iets stelt of uitlegt; met indirecte beïnvloedingswijzen bedoel ik gedrag waarbij je niet iets stelt of uitlegt maar toch een beïnvloedend effect hebt. Ik zal enkele voorbeelden geven.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (16)
 • Bruikbaar (10)

7 Mindsetrubrieken

Ben je docent of ouder en geïnspireerd door de groeimindset? Misschien zoek je dan wel eens naar manieren om kinderen te begeleiden. Een interessante manier om het gesprek aan te gaan met kinderen is met behulp van de Mindset Works Effective Effort Rubric. Dit is een eenvoudige matrix die helder, aan de hand van 7 rubrieken, de verschillen tussen een fixed mindset en een groeimindset beschrijft. Wat je kunt doen is samen met de leerling kijken naar deze matrix en hem of haar vragen hoe hij of zij op dit moment omgaat met de verschillende rubrieken. Deze rubrieken zijn: (1) uitdagingen aangaan, (2) leren van fouten, (3) accepteren van feedback en kritiek, (4) oefenen en verschillende strategieën uitproberen, (5) volharding (concentratie op de taak), (6) vragen stellen en (7) risico’s nemen. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (8)
 • Interessant (4)

Eerst aansluiten, dan doorschakelen

Een sleutel tot effectieve gespreksvoering is om eerst aan te sluiten bij wat de ander heeft gezegd op een erkennende wijze. Door dit te doen wordt de conversatie vloeiend. De ander merkt dat jij hebt geluisterd naar wat hij of zij heeft gezegd en dat jij dit serieus neemt. Ook krijgt de ander, door jouw aansluiten, een paar extra seconden om na te denken over wat hij of zij heeft gezegd. Dit geeft hem of haar de gelegenheid om na te gaan of wat hij of zij zei klopte en om eventueel nog iets te verduidelijken.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (7)
 • Interessant (3)

Iemand die niets van ons werk af weet

evaluatiegesprek Ik had eens een prettig evaluatiegesprek met Hans, een ex-cliënt van me en met zijn manager en personeelsmanager. Eerder had ik hem gecoacht nadat hij enkele fouten in zijn werk gemaakt had. Het doel van de coaching was om er voor te zorgen dat hij geen fouten meer zou maken in de toekomst. Omdat hij werkte in een ziekenhuislaboratorium zouden fouten grote gezondheidsrisico’s voor patiënten kunnen opleveren. De coaching vond plaats in de periode van januari tot en met oktober en bestond uit zes gesprekken. Drie weken eerder was ik uitgenodigd voor een extra gesprek met hem en zijn nieuwe lijnmanager en de personeelsmanager. Zijn oude manager was inmiddels met pensioen gegaan en de personeelsmanager zou binnenkort vertrekken om te gaan werken in een ander ziekenhuis.Lees verder »
Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

De plus achter de min zoeken

De plus achter de min zoekenEerder heb ik betoogd dat cliënten als coöperatief behandelen, hoe weerstandig ze ook lijken, waarschijnlijk de snelste en meest veelbelovende manier is om verdere samenwerking uit te lokken (meer over dit idee kun je hier lezen). Maar dit kan soms wel moeilijk zijn. Wanneer iemand iets zegt of doet wat aanvallend of negatief klinkt of eruit ziet dan kan het moeilijk zijn om zelf niet ook defensief of negatief te reageren. Wat helpt in dit soort situaties is om terug te vallen op een doelbewuste strategie die ik heb “de plus achter de min zoeken” heb genoemd.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (25)
 • Interessant (24)

Meest gebruikte progressiegerichte technieken

progressiegerichte technieken grafiekDeze week heb ik een mini-enquête gedaan naar het gebruik van progressiegerichte technieken. Voor wie nog niet zo bekend is met de term: ik heb de progressiegerichte aanpak samen met Gwenda Schlundt Bodien ontwikkeld. De progressiegerichte aanpak heeft haar wortels in (1) oplossingsgericht werken, (2) sociale psychologie, (3) onze eigen ervaringen en vindingen. Aan de enquête deden 123 mensen mee (101 van hen lieten een e-mailadres achter om mee te loten naar één van de vier exemplaren van het boek Progressiegericht Werken die werden verloot – zie de winnaars onderaan dit artikel). Hier zijn de resultaten van de mini-enquête:Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Teamleden vragen om ideeën voor verbetering

Teamleden vragen om ideeën voor verbetering

Een progressiegerichte leidinggevende vertelde me over een situatie in haar team waar ze tevreden op terugkeek. Ze vertelde dat ze nog niet zo lang leiding geeft aan haar team, enkele maanden. Kort geleden bedacht ze, hoewel ze over een aantal dingen die mensen in het team deden heel tevreden was, dat ze over een aantal andere dingen in het team niet zo tevreden was, bijvoorbeeld over hoe efficiënt er gewerkt werd, hoe effectief er samengewerkt werd en over de manier waarop medewerkers het management al dan niet inschakelden bij probleemsituaties in het werk. Ze besloot te proberen iets te doen dat tot een verbetering zou leiden. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Video: 5 Progressiegerichte vragen voor teams

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

3 Vragen en antwoorden over de groeimindset

mindsetxGisteren woonde ik een presentatie op een congres waarin onder andere wat uitleg werd gegeven over de voordelen van een groeimindset. Na afloop van de presentatie werd gelegenheid gegeven voor enkele vragen uit het publiek. De volgend vragen werden gesteld: 1) Kun je een groeimindset aanleren? 2) Hoeveel procent van de mensen heeft ongeveer een fixed mindset en hoeveel een groeimindset?, 3) Is het wel nodig dat iedereen een groeimindset heeft? Is het niet beter om in je team een combinatie te hebben van mensen met een fixed mindset en een groeimindset? Dit zijn vragen die ik al eerder ben tegengekomen. De inleider op het congres gaf enkele goede antwoorden maar ik heb nog wat aanvullende gedachten die ik hier graag wil delen.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (6)
 • Bruikbaar (5)

Mindset beïnvloeden via vragen

Influencing People’s Beliefs About the Malleability of Personal Characteristics Through a Sequence of Four Loaded Multiple-Choice Questions

Coert Visser, 2013

De mate waarin mensen een groeimindset hebben kan belangrijke voordelen hebben voor hun gedrag, functioneren en ontwikkeling. Een groeimindset kan worden opgewekt door mensen inspanningscomplimenten te geven en door hen te trainen via korte workshops. Dit onderzoek gaat over de vraag of specifieke vragen ook kunnen worden gebruikt als instrument om een groeimindset op te wekken. Onderzoek heeft laten zien dat vragen die geladen zijn met bepaalde impliciete vooronderstellingen kunnen veroorzaken dat mensen congruent met die vooronderstellingen gaan denken en handelen. Een enquête die een sequentie van vier multiple choice vragen bevatte beïnvloedde inderdaad de mindset van de respondenten. Versie 1 van de enquête begon met vier multiple choice vragen die een groeimindset suggereerden. Versie 2 startte met vier multiple choice vragen die op subtiele wijze een fixed mindset impliceerden. Versie 3 bevatte geen geladen vragen.  Implicaties en suggesties voor verder onderzoek worden besproken. > Lees het artikel

 

English version

 

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

5 Progressiegerichte vragen: een krachtige sequentie

5 Progressiegerichte vragen: een krachtige sequentie

Een goede manier om progressie mogelijk te maken is het stellen van doordachte vragen. Het helpt als deze vragen goed op elkaar aansluiten. De onderstaande sequentie van vragen die ik enkele jaren geleden ontwikkelde en sindsdien vaak gebruikt heb, is een uiterst krachtige en flexibele set vragen die in veel veranderprocessen nuttig is gebleken:

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (21)
 • Interessant (13)